Ett barn sträcker leende fram sina händer som är fulla av målarfärg.

Förskolan Guldklimpar – Äppelbo

Runda vägen 50

Visa på karta

Hos oss får alla barn skina i sin fulla glans! Namnet Guldklimpar speglar vår barnsyn. Alla barn är guldklimpar och det mest värdefulla vi har. I vår verksamhet förstår alla barn sitt eget unika värde och skiner som det guld de är.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
38
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://guldklimpar.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Svensk förskolepedagogik med specialpedagogisk barnsyn
Huvudman är utbildad förskollärare och specialpedagog och har bedrivit ett specialpedagogiskt utbildningsföretag sedan 2008. Hon har stor erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling, socioemotionellt klimat, pedagogik, utvecklingspsykologi, specialpedagogik, barns olikheter och olika behov.

Guldklimpars förskolor utgår helt och hållet utifrån våra barns behov. Med läroplanen i ryggraden och djupa kunskaper i utvecklingspsykologi, pedagogik, ledarskap och olika slags pedagogiker har vi en stark grund där inga barn riskerar att falla emellan stolarna. Vår gedigna erfarenhet och vår djupa kunskapsbas möter alla barns behov och får dem att utvecklas i sin fulla potential. Enligt Greger Bååth (generaldirektör på Specialpedagogisk skolmyndigheten) är det största problemet i svenska skolor ”nånannanismen”. På Guldklimpar finns ingen ”nånannanism”. På Guldklimpar har vi kunskaper för att kunna möta alla barns behov och få dem att blomstra i sin fulla potential.

Pedagogerna är de viktigaste verktygen. Alla pedagoger på Guldklimpars förskolor är därför noggrant utvalda för att kunna vara en del i pusslet i vår organisation. Enligt Reggio Emilia pedagogiken har barn 100 språk men vi tar ifrån dem 99. På Guldklimpar tar vi inte ifrån barnen något språk. Vi hjälper varje barn att utveckla och förfina alla sina språk. För att kunna möta alla barns olika sätt att uttrycka sig har vi därför pedagoger med många olika kompetenser. 

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i en ljus fristående villa med en stor härlig grön gård som uppmuntrar till kreativ lek och rörelse. Gården är en naturgård med både plana ytor och bergsknallar att klättra på. Vi har nära till skogen dit vi ofta går. 

Villan består av två våningar med en avdelning på varje våning. Avdelningarna är ljusa och fina och materialet är anpassat utifrån barnens behov av lek och stimulans.

Kost och måltider

För oss är det viktigt att alla barn får en positiv upplevelse kring maten och att de får möjlighet att prova på många olika maträtter. Hälsosam mat är nyckeln till ett hälsosamt liv. Varje måltid är en källa till ny kunskap. Vår måltidspedagogik innebär att barnen bland annat får lära sig om hållbarhet, utveckla sitt språk och sin matematiska förmåga.

Mål och vision

Vision

Guldklimpar ska bli Sveriges bästa förskoleorganisation.

Mission

Alla barn ska få sina behov tillgodosedda och utvecklas i sin fulla potential.

Guldklimpars värdegrund

  • Barns behov – i centrum. Vi observerar alla barn och utgår från deras utvecklingsnivåer när vi skapar vår verksamhet. För att alla barns ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
  • Olikheter – berikar. Genom att ha olikheter i vår organisation får vi tillgång till många olika sätt att se på världen och lär av varandra.
  • Nyfikenhet – nyfikna barn lär. Vi stimulerar barns nyfikenhet genom lek och upplevelser.
  • Positivitet – när vi ger barnen positiv förstärkning och uppmuntrar deras positiva beteende får vi mer av detta.

Hur förverkligar vi vår värdegrund och når våra mål?

  • Barns behov – i centrum. Genom att dagligen observera våra barn synliggör vi deras behov och skapar vår verksamhet utifrån dessa. Varje barn har en egen utvecklingsplan.
  • Olikheter – berikar. Genom att ha pedagoger med olika kompetenser får barnen ta del av många olika slags kunskaper. När pedagoger och barn samarbetar och lär av varandra skapas en organisation i ständig utveckling.
  • Nyfikenhet – nyfikna barn lär. Genom lek, upplevelser och en inbjudande kreativ miljö stimulerar vi barnens nyfikenhet och lust att lära. 
  • Positivitet – Pedagogerna ger barnen positiv förstärkning genom att lyfta deras styrkor. Negativa beteenden åtgärdas genom att pedagogerna talar om eller visar hur barnen ska göra istället. 

Mer om oss

Hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet. Förskolan är en plats där kreativitet och lek blandas med både lärande och omsorg, både om varandra och om vår gemensamma miljö. Enligt läroplanen ska förskolan bidra till att bygga upp barnens positiva framtidstro och lägga grunden till engagemang för hållbar utveckling. Med hållbar utveckling menar vi i korthet vår strävan efter att leva i ekologisk, social och ekonomisk balans för att inte äventyra egen framtid. 

Övrigt

Förskolan Guldklimpar – Äppelbo drivs av huvudmannen Maria Engstam som är utbildad förskollärare och specialpedagog. 

2018 startade hon Förskolan Guldklimpar på Kungsholmen. Den 31 januari 2020 tog hon över Föräldrakooperativet Äppelbo i Bromma. 

Hitta hit

Uppdaterad