Gul enplansförskola med naturtomt som gård.

Förskolan Guldgruvan

Ekshäradsgatan 3

Guldgruvan är en förskola med tre avdelningar (små, mellan och storbarn) i en friliggande byggnad med egen förskolegård. Det är nära till skogsområden och Farstabadet. Farsta centrum ligger på gångavstånd.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
51
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel legitimerade förskollärare
41 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Guldgruvans förskola arbetar vi mycket i smågrupper och utifrån olika teman och projekt där barnens inflytande och intressen ligger till grund för verksamheten. Barnen får i en trygg och inspirerande miljö utveckla sina färdigheter och idéer, prova olika aktiviteter samt fördjupa sina intressen. Pedagogerna är närvarande vuxna som finns för att trygga miljön och skapa arenor för lek, lärande och utveckling.

Inne- och utemiljö

Guldgruvan är en gammal etablerad förskola med nyrenoverade lokaler för lek, skapande och rörelse. Förskola har en stor gård med möjlighet för barnen till olika aktiviteter. Det ligger flera olika parker i vår närmiljö och närheten till naturen gör att vår utevistelse blir mycket utvecklande. Vi arbetar med språk, rörelse, att barnen får inflytande i sin vardag, källsortering, naturvetenskap och teknik, matematik, föräldrars delaktighet och inflytande i verksamheten

Kost och måltider

I köket lagar vårt köksbiträde maten med stor andel ekologiska varor. Pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas. Vi serverar vegetarisk mat två dagar i veckan. Förskolan har matavfallshantering.

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskole- psykolog.

Mer om oss

I samarbetet med kulturskolan El Sistema har blivande skolbarn musik- och rytmikstunder regelbundet. Farsta Strands/Larsboda förskolor förskolor har gemensam frilufts/rörelse dag en gång i månaden, där vi möts och har rörelselekar, åker pulka/skridskor, provar på olika idrottsgrenar med mera.

Övrigt

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik. Förskolan använder sig av Twitter för att kontinuerligt informera och göra föräldrarna delaktiga i verksamheten.

Hitta hit

Uppdaterad