Låg träbyggnad med gräs och lekredskap för balangång framför, blå himmel och sol.

Förskolan Grönkulla

Vällingbyvägen 145

Visa på karta

Välkommen till förskolan Grönkulla! Hos oss bemöts barnen på ett sådant sätt att de känner stolthet över sina förmågor och sitt ursprung. Det ska vara roligt att vara barn hos oss!

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
42
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel med förskollärarexamen
50 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan arbetar ett i gemensamt projekt, där vi ger barnen möjlighet att uppleva innebörden av demokratiska principer. Lek och lärande är grunden i vår verksamhet. Vi skapar delaktighet genom att alla barns tankar och teorier tas tillvara när barn och pedagoger tillsammans utformar och utvecklar verksamheten. I projektet arbetar vi ämnesöverskridande och barnen får använda sig av olika uttryckssätt såsom drama, dans, musik, teknik, matematik, språk/kommunikation, skapande, naturvetenskap. För att synliggöra ditt barns lärande dokumenterar vi verksamheten bland annat genom bild och text. Dokumentationen finns tillgänglig på förskolan och används som underlag vid utvecklingssamtal samt för att utveckla verksamheten.

Vi tar tillvara barnens kompetenser, nyfikenhet och lust att lära så att de kan anta de utmaningar framtiden erbjuder dem i ett interkulturellt samhälle.

Arbetet med barnen präglas av värme och nyfikenhet. Varje barn ska med spänning se fram emot framtiden och vara nyfiken på skolstarten och det fortsatta lärandet.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön ska ge varje barn tillgång till material för att kunna utforska läroplanens områden genom olika uttrycksformer. Miljön för barnen ser olika ut beroende på vilken åldersgrupp som vistas där. Barnen ska under sin tid på förskolan möta nya utmaningar i miljön. Varje dag vistas vi utomhus på vår gård och/eller i vår närmiljö.

Kost och måltider

Det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa grundläggs redan i förskoleåldern. Maten tillagas på plats av förskolans kock och vi följer livsmedelsverkets rekommendationer. Enheten använder minst 46 % ekologiska råvaror.

Mål och vision

Enhetens barn- och kunskapssyn

  • Varje barn är unikt
  • Varje barn har förmågor och erfarenheter
  • Varje barn kan och vill lära sig
  • Barn lär av varandra och bidrar med egen kunskap

En verksamhet:

  • Som är till för alla på lika villkor och visar på mångfald med en levande demokrati, fri från diskriminering
  • Med ett rikt utbud av lek, kultur och andra uttryckssätt, med en estetisk pedagogisk miljö
  • Som verkar för en hållbar framtid, med framtidstro och nytänkande
  • Som är trygg och säker och ger lust och möjlighet att utvecklas, ett självklart val för barn, vårdnadshavare och medarbetare

Övrigt

Ledarhund välkommen

Hitta hit

Uppdaterad