Lummig gård med träd, lekredskap och gräsmatta framför ett vitt enplanshus i trä.

Förskolan Gröna katten

Enspännargatan 1, 165 57 Hässelby

Visa på karta

Välkommen till oss på Förskolan Gröna katten! En liten förskola med två avdelningar. Vi har en fin gård och nära till parker och skog som vi ofta besöker. Gröna katten ingår i Hässelbygårds förskolors enhet.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
4,2
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan finns två avdelningar, Pelle och Findus som tar emot barn i åldern 1–5 år. Hos oss får ditt barn skapa i olika material, sjunga, dansa, leka och vara i naturen. Vi utgår från barnens intresse och idéer i de olika teman vi arbetar med samt dokumenterar det gemensamma arbetet.

Båda avdelningarna arbetar med "Före Bornholmsmodellen" som är ett språkutvecklande arbetssätt inför att lära sig läsa och skriva. Barnen erbjuds också möjligheter till naturvetenskapligt utforskande genom arbetssättet med NTA (Naturvetenskap och teknik). Det innebär att experimentera och ställa hypoteser utifrån teman som ljus, ljud, vatten och luft. Vi vill också erbjuda barnen professionella kulturupplevelser som till exempel teater och museibesök men även möjligheter till att själva skapa kultur genom sång, rim och ramsor, dans och så vidare.

Vi arbetar för ett gott samarbete med föräldrar, där vi tror att ömsesidig respekt och förståelse för varandra är grunden för det goda samarbetet. Vi kommer att bjuda in till olika sammankomster såsom föräldramöten, öppet hus, firande av traditioner och utvecklingssamtal där vi har trevligt ihop och/eller utbyter tankar, upplevelser och information.

Inne- och utemiljö

Förskolans innemiljö erbjuder mötesplatser för lek och lärande, skapande verksamhet, bygg- och konstruktion, högläsning/berättande och vila. Utemiljön ska ses som ett av verksamhetens pedagogiska rum och används till lek, rörelse, odling och experiment. Barnen erbjuds att vara delaktiga i utformning av miljöer och rum samt kring val av material.

Kost och måltider

I förskolans kök arbetar en kock som ansvarar för kosten enligt livsmedelverkets rekommendationer. En stor del av maten lagas från grunden och målet är att uppnå 40 procent ekologiska livsmedel. En näringsrik och god mat är grunden för att utvecklas och lära. För att minska matsvinnet utsorteras matavfallet till biogas. Förskolan är Grön flagg-certifierad och har arbetat med teman som kretslopp och livsstil och hälsa.

Mål och vision

Vår vision: "Tillsammans lär vi för livet och skapar glada minnen!"

Barnen erbjuds meningsfulla sammanhang där det är roligt, tryggt och lärorikt att vara. Barnens rätt till delaktighet och inflytande är utgångspunkten och barnen ges förutsättningar och möjligheter att förstå sin omvärld. Vi vill ge barnen en lustfylld och lärorik tid med människans lika värde i fokus.

När ett barn lämnar oss för att börja skolan ska barnet ha fått livsviktig kunskap från vår utbildning för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig nästa utbildningssteg. Vi vill att barnet ska minnas sin barndom hos oss med glädje.

Hitta hit

Uppdaterad