Lummig gård med träd, lekredskap och gräsmatta framför ett vitt enplanshus i trä.

Förskolan Gröna katten

Enspännargatan 1

Välkomna till oss på Förskolan Gröna katten! Vi är en liten förskola med två avdelningar. Vi har en fin gård och nära till parker och skog som vi ofta besöker. Du som förälder ska känna dig trygg med att ditt barn har det bra hos oss.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
4,2
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan finns två avdelningar, Pelle och Findus som tar emot barn i åldern 1–5 år. Några dagar i veckan är barnen från båda avdelningarna tillsammans i åldersindelade grupper. Hos oss får ditt barn skapa i olika material, sjunga, dansa, leka och vara i naturen. Vi utgår från barnens intresse och idéer i de olika teman vi arbetar med samt dokumenterar det gemensamma arbetet på förskolan där du som förälder kan ta del av det.

Båda avdelningarna arbetar med "Före Bornholmsmodellen" som är ett språkutvecklande arbetssätt inför att lära sig läsa och skriva. Barnen erbjuds också möjligheter till naturvetenskapligt utforskande genom arbetssättet med NTA (Naturvetenskap och teknik). Det innebär att experimentera och ställa hypoteser utifrån teman som ljus, ljud, vatten och luft. Vi vill också erbjuda barnen professionella kulturupplevelser som till exempel teater och museibesök men även möjligheter till att själva skapa kultur genom sång, rim och ramsor, dans och så vidare.

Vi eftersträvar ett gott samarbete med dig som förälder och du ska alltid få ett professionellt bemötande och känna dig trygg med att framföra dina synpunkter. På förskolan bjuder vi familjerna till olika sammankomster som till exempel vårfest med vernissage och Förskolans dag men också att prova på det barnen får vara med om på dagarna. Du som ska välja förskola är välkommen att besöka oss. Ring och boka en tid då du får möjlighet att se förskolans lokaler och få en kort presentation av verksamheten.

Inne- och utemiljö

Förskolans innemiljö erbjuder mötesplatser för lek och lärande, skapande verksamhet, bygg- och konstruktion, högläsning/berättande och vila. Utemiljön ska ses som ett av verksamhetens pedagogiska rum och används till lek, rörelse, odling och experiment. Barnen erbjuds att vara delaktiga i utformning av miljöer och rum samt kring val av material.

Kost och måltider

I förskolans kök arbetar en kock som ansvarar för kosten enligt livsmedelverkets rekommendationer. En stor del av maten lagas från grunden och målet är att uppnå 40 procent ekologiska livsmedel. En näringsrik och god mat är grunden för att utvecklas och lära. För att minska matsvinnet utsorteras matavfallet till biogas. Förskolan är Grön flagg-certifierad och har arbetat med teman som kretslopp och livsstil och hälsa.

Mål och vision

Vår vision: "Tillsammans lär vi för livet och skapar glada minnen!"

Vår verksamhetsidé:

  • En modern förskola som grundar sig på demokratiska värderingar där respekt och tolerans bygger den pedagogiska verksamheten utifrån ett interkulturellt synsätt.
  • En förskola med hög kvalitet som barn, vårdnadshavare och personal söker sig till.
  • En förskola med ett personligt och professionellt bemötande.

Vårt pedagogiska ställningstagande:

  • Barnen erbjuds meningsfulla sammanhang där det är roligt, tryggt och lärande att vara.
  • Barnens rätt till delaktighet och inflytande är utgångspunkten.
  • Barnen ges förutsättningar och möjligheter att förstå sin omvärld.

Övrigt

Som vårdnadshavare har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 6.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad