Förskolegård med ett grönt enplanshus, grönskande träd och en stor vattenbana på gården.

Förskolan Gröna diamanten

Jämtlandsgatan 118

Visa på karta

Välkommen till förskolan Gröna Diamanten, som ingår i enheten Vällingby förskolor. Hos oss bemöts barnen på ett sådant sätt att de känner stolthet över sina förmågor och sitt ursprung. Det ska vara roligt att vara barn hos oss.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
83
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel legitimerade förskollärare
44 %

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi tar tillvara barnens kompetenser, nyfikenhet och lust att lära så att de kan anta de utmaningar framtiden erbjuder dem i ett interkulturellt samhälle. Arbetet med barnen präglas av värme och nyfikenhet.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön ska ge varje barn tillgång till material för att kunna utforska läroplanens områden genom olika uttrycksformer. Miljön för barnen ser olika ut beroende på vilken åldersgrupp som vistas där. Barnen ska under sin tid på förskolan möta nya utmaningar i miljön. Varje dag vistas vi utomhus på vår gård och/eller i vår närmiljö.

Kost och måltider

Det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa grundläggs redan i förskoleåldern. Maten tillagas på plats av förskolans kock och vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi använder minst 46 procent ekologiska råvaror.

Mål och vision

Enhetens barn- och kunskapssyn:

 • Varje barn är unikt.
 • Varje barn har förmågor och erfarenheter.
 • Varje barn kan och vill lära sig.
 • Barn lär av varandra och bidrar med egen kunskap.

Förskolan har en verksamhet

 • som är till för alla på lika villkor och visar på mångfald med en levande demokrati, fri från diskriminering
 • med ett rikt utbud av lek, kultur och andra uttryckssätt, med en estetisk pedagogisk miljö
 • som verkar för en hållbar framtid, med framtidstro och nytänkande
 • som är trygg och säker och ger lust och möjlighet att utvecklas, ett självklart val för barn, vårdnadshavare och medarbetare

Hitta hit

Uppdaterad