Förskolan

Förskolan Grindslanten

Förskottsvägen 20

Visa på karta

Vi prioriterar språk, lek, vänskap och empati. Barnen ska ha inflytande över sin vardag och verksamheten formas efter barnens intressen och behov. Förskolan är liten och barnen lär känna alla barn och vuxna - det skapar trygghet!Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
33
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.grindslanten.nu/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Grindslanten sätter vi vuxnas förhållningssätt till barn i fokus för att ge barnen möjlighet att utvecklas. Vi arbetar särskilt med språket och att ge varje barn samtalstid; genom att barn kan uttrycka sig främjas arbetet med empati och kamratskap och lekförmågan utvecklas. En stor del av barnens lärande sker just i leken tillsammans med kamrater! Pedagogerna är närvarande vuxna som kan stötta barnen i lekutvecklingen och förståelsen för andra barn.

Inne- och utemiljö

Vi har en fantastisk naturtomt som inspirerar och stimulerar fantasin. Lokalerna är stora, ljusa och ändamålsenliga. Vi ger barnen möjlighet att upptäcka och utforska sin omvärld genom att utforma miljön och materialet på ett överskådligt och lockande sätt - på så sätt kan vi uppmuntra barns nyfikenhet och vilja att veta mera! Miljön förändras efter barngruppens behov under verksamhetsåret och material inköps efter barnens intressen och det pedagogerna ser för utveckla målen.

Kost och måltider

Vi har eget kök där vi hela tiden strävar efter att ge barnen en bra kost och vi köper så mycket ekologiska och kravmärkta varor som vi kan. Vi tar hänsyn till allergier och till exempel vegetarisk kosthållning.

Mål och vision

Vi arbetar efter alla läroplanens mål och har ett väl utvecklat kvalitetsarbete för att se till att alla barn får möjlighet att utvecklas. Varje barn har en egen portfolio som är indelad i läroplanens mål, så att vi kan följa barnets utökade förståelse för de olika ämnena. Pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation som innebär att vi använder den för utveckla sitt arbete med målen, genom diskussioner och löpande reflektioner till exempel på avdelningsmöten och i grupper med barnen.

Mer om oss

Sång och musik, rörelse/rytmik, skapande, rim och ramsor, drama, sagor och LEK ingår självklart i vardagen på Grindslanten. Vi använder Ipads för till exempel dokumentering av olika slag.

Hitta hit

Uppdaterad