Barn med ryggsäckar på prommenad i skogen

Förskolan Globen-Kulan

Tussmötevägen 177

Vi är ett föräldrakooperativ utan vinstintresse med tre åldersblandade avdelningar med 15-16 barn och 3 förskollärare per grupp. Viktigt i vår verksamhet är skapande (vi har en välutrustad ateljé), rörelse (vi har ett rörelserum i huset) och natur.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
48
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
100 %
Webbplats
http://globenkulan.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är en liten förskola där barn, pedagoger och föräldrar känner igen varandra. Vi har hög lärartäthet och små barngrupper. Barnen känner trygghet, trivsel och utvecklas i en miljö full av möjligheter.

Vi vill att undervisning, lärande och omsorg bildar en helhet där leken har stor betydelse för barnens utveckling och lärande. Värdegrundsfrågor är viktiga frågor, vi strävar efter att varje barn utvecklar sin empatiska, sociala och demokratiska förmåga och att pojkar och flickor har lika stort utrymme i verksamheten.

Barnens lärande på förskolan skall vara varierat och lustfyllt. Skapande, språk, litteratur, matematik, teknik, naturvetenskap, rörelse och kultur är viktiga och återkommande delar i verksamheten. Vi erbjuder ett visst språkstöd på spanska och engelska till exempel en liten spanskastund och högläsning på engelska.

Då vi har åldersblandade grupper arbetar hela förskolan med undervisning i tvärgrupper där barnen är jämnåriga. Tvärgrupper finns i skapande, idrott och rörelse, naturvetenskap och teknik, språk, teaterbesök och utflykter. Förskolans yngsta barn vilar tillsammans i en lugn miljö.

Genom dokumentation följer vi barnens lärprocesser och utvecklar förskolans arbete.

Vi är ett föräldrakooperativ och det är föräldrarna som driver verksamheten. Det ger möjligheter till inflytande och engagemang. Åtta föräldrar sitter i förskolans styrelse. Övriga familjer har jour upp till två veckor per läsår. Föräldrarna ordnar en städ/fixardag på förskolan varje termin.

Inne- och utemiljö

Våra ljusa lokaler i Stureby har en kreativ miljö som lockar till lek och lärande med ett varierat material som utgår från målen i förskolans läroplan. Vi har en ateljé för skapande och ett rum för rörelselek, gymnastik och sångsamling.

Parker och skogen finns nära oss med möjligheter till lek och att upptäcka växter och djur. I sjukhusområdet finns sandlådor och klätterställning och vi har vi cyklar och sandleksaker. Djuren i Bandängens parklek besöker vi ofta.

Kost och måltider

Förskolans måltider skall vara en trivsam upplevelse. Vi har pedagogiska måltider där barn och lärare äter tillsammans. Barnen får ta mat, skära, bre smörgås och duka av efter sin förmåga.

Vi serverar frukost, frukt, lunch och mellanmål. Vi får vår mat från en lokal cateringfirma med korta transporter. Matsedeln varierar mellan nötkött, fisk, fågel och en vegetarisk lunch i veckan. Mellanmål beställer vi själva med många ekologiska varor. Vi serverar endast ekologisk frukt.

Mål och vision

Vi arbetar gemensamt mot målen i läroplanen med engagemang i hela styrkedjan, det vill säga styrelsen, förskolechefen och förskollärarna.

Fortbildning och kollegialt lärande är viktiga inslag i detta. Förskolan skall erbjuda undervisning, lek, lärande och omsorg. Vi vill bedriva undervisning i riktning mot strävansmålen både genom att presentera material och information för barnen och genom projektarbete där förskollärarna uppmärksammar och följer barnens intressen. Vår undervisning bedrivs både som planerad och fångad i stunden.

Förskollärarna har möjlighet att se och möta alla barn under dagen och vi organiserar barn och personalantal så att det finns möjlighet till gruppindelning av barnen.

Vi använder pedagogisk dokumentation som ett sätt att utveckla förskolans verksamhet.

Förskollärarna utvärderar och analyserar verksamheten med barnen kontinuerligt. Viktiga frågor vi ställer oss är hur förskolan gjort skillnad för barnet och bidragit till barnets förändrade kunnande. I utvecklingssamtal med föräldrarna tar vi upp dessa frågor med fokus på förskolans ansvar.

Mer om oss

Förskolan arbetar aktivt med programmering och kodning. Datalogiskt tänkande är ett verktyg för att förstå omvärlden och kodning utvecklar förmågan till problemlösning och logiskt tänkande hos barnen. Vi har introducerat analog programmering, det vill säga lekar där barnen programmerar varandra, och använder både robotar och appar för programmering. Personalen har genomgått fortbildningar i ämnet. Vi arbetar även med att utveckla förskolans övriga digitala arbete.

Hitta hit

Uppdaterad