Barn med ryggsäckar på prommenad i skogen

Förskolan Globen-Kulan

Tussmötevägen 177

Vi är ett föräldrakooperativ utan vinstintresse med tre åldersblandade avdelningar med 15-16 barn och 3 förskollärare per grupp. Vi vill att barnens dagar ska präglas av glädje, kreativitet och upptäckarlust.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
48
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
100 %
Webbplats
http://globenkulan.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi erbjuder barnen en rik miljö både ute, där vi rör oss i närområdets skogar och parker och inne där vi har fina lärmiljöer samt ett rörelserum och en ateljé.

Vi är en liten förskola där vi strävar efter att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga med alla lärare. Vi samarbetar mycket över avdelningarna, vilket vi tycker är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vi vill att undervisning, lärande och omsorg bildar en helhet där leken har stor betydelse för barnens utveckling och lärande. Värdegrundsfrågor är viktiga, vi strävar efter att varje barn utvecklar sin empatiska, sociala och demokratiska förmåga och att all oavsett könstillhörighet har lika stort utrymme i utbildningen.

Utbildningen på förskolan ska vara varierad och lustfylld. Skapande, språk, litteratur, matematik, teknik, naturvetenskap, rörelse och kultur är viktiga och återkommande delar i utbildningen.

Då vi har åldersblandade grupper arbetar hela förskolan med undervisning i tvärgrupper där barnen är jämnåriga. I tvärgrupperna erbjuds barnen skapande, rörelse, språk, teknik, naturvetenskap, teaterbesök och utflykter. Förskolans yngsta barn vilar tillsammans i en lugn miljö. Genom dokumentation följer vi barnens lärprocesser och utvecklar förskolans arbete.

Vi är ett föräldrakooperativ vilket ger möjlighet till mer inflytande och engagemang. En grupp på 8 vårdnadshavare sitter i styrelsen och övriga familjer har jour 1–2 veckor om året. Ett par gånger om året träffas familjerna och städar på förskolan.

Inne- och utemiljö

Våra fina lokaler i Svedmyra har en kreativ lärmiljö som lockar till lek och lärande med ett varierat material som utgår från målen i förskolans läroplan. 

Vi erbjuder barnen en rik utomhusmiljö med olika parker och skogsområden. I sjukhemsområdet intill förskolan har vi tillgång till cyklar, sandlådor och klätterställning.

Kost och måltider

Förskolans måltider ska vara en trivsam stund. Vi har pedagogiska måltider där barn och lärare äter tillsammans. Barnen får ta mat, skära, bre smörgås och duka av efter sin förmåga.

Vi serverar frukost, frukt, lunch och mellanmål. Vi får maten från en lokal cateringfirma med korta transporter. Matsedeln varierar mellan nötkött, fisk, fågel och vegetariskt. Frukost och mellanmål beställer vi själva med många ekologiska varor. Vi serverar endast ekologisk frukt.

Mål och vision

Vi arbetar gemensamt mot målen i läroplanen med engagemang i hela styrkedjan, det vill säga styrelsen, rektor och förskollärarna.

Fortbildning och kollegialt lärande är viktiga inslag i detta. Förskolan skall erbjuda undervisning,lek, lärande och omsorg. Vi vill bedriva undervisning i riktning mot strävansmålen både genom att presentera material och information för barnen och genom projektarbete där förskollärarna uppmärksammar och följer barnens intressen. Vår undervisning bedrivs både planerad och fångad i stunden.

Förskollärarna har möjlighet att se och möta alla barn under dagen och vi organiserar barn och personalantal så att det finns möjlighet att dela barnen i mindre grupper.

Förskollärarna utvärderar och analyserar utbildningen med barnen kontinuerligt. Viktiga frågor vi ställer oss är hur förskolan gjort skillnad för barnet och bidragit till barnets förändrade kunnande. I utvecklingssamtal med vårdnadshavarna tar vi upp dessa frågor med fokus på förskolans ansvar.

Hitta hit

Uppdaterad