Förskolan Glavsfjorden med dess gård i förgrunden.

Förskolan Glavsfjorden

Rämensvägen 31 A-C

Visa på karta

Välkommen till förskolan Glavsfjorden. Den nybyggda konceptförskolan ligger på Rämensvägen 31 A-C och ingår i förskoleområde Årsta 3 förskolor. Förskolan har sex avdelningar.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
96
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan är en helt nybyggd konceptförskola. Det innebär att förskolan har en effektiv planlösning för förskoleverksamhet genom att vara byggd för att undvika korridorer och liknande ytor som inte kan användas för verksamhet. Skötrum med toaletter samt vilorum delas mellan två avdelningar så att yta frigörs till lek- och allrum.

Inne- och utemiljö

Förskolan har sex avdelningar fördelat på två plan.
Det finns en stor gård som inbjuder till rörelse och gemensamma aktiviteter.

Kost och måltider

Förskolan Glavsfjorden har ett eget tillagningskök och kock.

Måltiderna är ett forum för samtal i en trivsam social gemenskap. Barnen uppmuntras att själva ta mat, att välja sin plats, att vara delaktiga i dukning och att hjälpa varandra.

I samtal och gemensamma reflektioner ökas barnens medvetenhet om matens betydelse för den egna hälsan.

Medarbetarna verkar som positiva förebilder för barnen och lockar barnen att våga prova nya smaker och rätter.

Mål och vision

Bemötande

Arbetslagens gemensamma reflektioner utgår från ett interkulturellt och normkritiskt perspektiv på lärande för att synliggöra de normer och värderingar som styr hur vi utformar undervisningen och hur vi bemöter och kommunicerar med barn, vårdnadshavare och kollegor.

Lyhördhet

Vi har ett positivt förhållningssätt där vi lyssnar och är lyhörda för barnens tankar, intressen och behov. Vi ser, lyfter och bekräftar barnens förmågor, egenskaper och positiva handlingar. Personalen är förebilder och vägvisare för barnen i lek och samspel och vi uppmuntrar barnen att visa omtänksamhet, hänsyn och hjälpsamhet gentemot varandra.

Vi vill att du som vårdnadshavare ska ha tillit för vår verksamhet. En öppen dialog och kommunikation mellan förskola och dig om förskolans mål, innehåll och arbetssätt är betydelsefullt för barnens lärande och verksamhetens utveckling.

Samspel

Vår syn på barns lärande och utveckling utgår från att barn lär i samspel med andra barn. På förskolan ska barnen känna trygghet och tillit till personalen, de andra barnen, miljön och materialet vi använder. I barnens lek och samspel är vi tillåtande och klimatet präglas av lust och glädje.

Den pedagogiska dokumentationen är ett verktyg för att synliggöra barnens läroprocesser och används även som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet.

Mer om oss

Vill du veta mer om vår förskola eller är du intresserad av att besöka vår förskola? Kontakta biträdande rektor Annika Winald.

E-post: annika.winald@edu.stockholm.se

Övrigt

Visning av förskolan

Om ni redan fått erbjudande om plats - kontakta biträdande förskolechef omgående om ni vill ha en visning.

Hitta hit

Uppdaterad