Illustration - barn på väg till förskola

Förskolan Gläntan Frösätrabacken 7C

Frösätrabacken 7C

Visa på karta

Välkommen till Förskolan Gläntan i Sätra Förskolan består av 3 avdelningar. Förskolan Gläntan ligger i direkt närhet till stora naturområden i Sätra med anslutning till Mälaren, där vi gör våra utflykter för att utforska naturen och djurlivet.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
http://www.forskolan-glantan.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan består av 3 avdelningar, Ugglan 1-2 år, Grodan 2-3 år och Ekorren 3-6 år.

Förskola jobbar med lärande för en hållbar utveckling och undervisar utifrån läroplanen lpfö-18 med inspiration från pedagogiken Reggio Emilia sedan 1994 med fortlöpande utbildningar för våra pedagoger.

Alla barn i förskolan, stora som små, ingår i något projektarbete. Genom att arbeta i projekt skapar barnen nya kunskaper och erfarenheter tillsammans med pedagogerna och de andra barnen. Deras erfarenheter, deras nyfikenhet och deras lust att lära tas tillvara och utmanas vidare.

Inne- och utemiljö

Barn upptäcker omvärlden genom att samspela med omgivningen. Därför har den pedagogiska miljöns utformning stor betydelse för barns lärande. Vi har en utmanande och utforskande miljö där vi utgår från barnens intressen.

Vår inne- och utemiljö är i ständig förändring, vi återinvestera mycket i vår miljö då den formas efterbarnens intressen och behov för vi tror på att barn som får vistas i en spännande och äventyrlig miljö utvecklar barnens kreativa förmåga.

Kost och måltider

Vår matpolicy utifrån vårt cateringföretag som vi anlitar är att maten ska vara näringsrik, tilltalande och variationsrik och tillagas av ekologiska alternativt närodlade råvaror i så stor utsträckning som möjligt. Alla uppmuntras att smaka på det som serveras. Barnen lär sig att alla inte tycker om samma sorts mat. Pedagogerna har kunskap om hur barn under dessa tidiga år anlägger goda vanor Måltidsmiljön ska vara en lugn stund utan stress.

Mål och vision

Våra mål och vision är en förskola med medforskande, aktiva pedagoger som uppmuntrar och inspirerar barnen att ställa produktiva frågor, oavsett vilket prioriterat mål som förskolan arbetar utifrån.

Barnen själva ska få prova och utforska sin vardag. Vi tror på att stötta barns nyfikenhet, att lyssna och vara medupptäckare. Vi använder oss av ett undersökande och utforskande arbetssätt där barnens tankar, idéer och fantasi ligger till grund för läroprocesser.

Vi vill ge barnen möjlighet till många olika uttryckssätt där både huvud och kropp är viktiga. Vår målsättning är att få trygga, nyfikna, kreativa och initiativrika barn, som genom leken känner glädje i att lära och undersöka tillsammans med andra utifrån våran unika lärmiljö som ska ligga som en trygg plattform för barnet inför sin framtida skolstart.

Särskilt stöd och behov

Vi har ett kontinuerligt samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd med egen specialpedagog. Vi anpassar verksamheten och bemöter barn i behov av särskilt stöd efter deras egna behov och förutsättningar.

Mer om oss

Våra pedagoger är lyhörda och aktivt nyfikna på barnens tankar och teorier. För att möta upp barnens kunskapssökande är våra miljöer föränderliga.

Övrigt

Vårt kösystem

Urvalsgrund/Prioritering

1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn

2. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

3. Barn i behov av särskilt stöd

4. Barn med platsgaranti som inte riskerar att få plats inom garantitiden.

5. Alla barn ska erbjudas plats oavsett vilken kommun barnet är folkbokförd i (öppenhetskravet).

Hitta hit

Uppdaterad