Bild på förskolans gård och lekplats.

Förskolan Gambrinus

Gambrinusgatan 6

Välkommen till förskolan Gambrinus som ligger i markplan och har en stor och lekvänlig förskolegård. En dag per vecka går eller åker båda barngrupperna på upptäcktsfärd i närområdet.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
37
Antal barn per årsarbetare
6,2
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
https://www.facebook.com/gambrinus.kungsholmen

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Gambrinus erbjuder vi en mångsidig utbildning där lärande och omsorg bildar en helhet. Utbildningen sker i nära samarbete med vårdnadshavare och ger varje barn möjligheter till lärande och utveckling utifrån sina behov och förutsättningar. Vi arbetar med olika projekt och aktiviteter där barnens matematiska, sociala och språkliga förmågor stärks.

En dag per vecka går eller åker båda grupperna på upptäcktsfärd i närområdet.

Inne- och utemiljö

Vår innemiljö är hela tiden föränderlig och vi arbetar kontinuerligt med att se till att den är spännande , utmanande och tillgänglig för barnens utforskande. Vi lägger stor vikt vid vår pedagogiska miljö, såväl inomhus som utomhus, så att den lockar till lek och utforskande och där barnen får utlopp för kreativitet och fantasi.

Utbildningen bedrivs ofta i mindre grupper, vilket lokalerna inbjuder till då de båda gruppernas lokaler är belägna bredvid varandra med öppna gemensamma ytor emellan.

Kost och måltider

Vår mat lagas från grunden och är ekologisk i största möjliga mån. Två dagar i veckan äter vi vegetariskt.

Mål och vision

På Gambrinus, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen ta del av en pedagogisk miljö både ute och inne. Gambrinus är en liten och trygg förskola. Vi har en stor och lekvänlig gård och besöker ofta närbelägna Kronobergsparkens parklek.

Hos oss får ditt barn utrymme att utforska i en trygg miljö. Vi har ett nära samarbete mellan grupperna på förskolan, vilket gör att ditt barn också lär känna både vuxna och barn på den andra avdelningen. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Övrigt

Visningar av förskolan

Vill du veta mer om förskolan Gambrinus? Då är du varmt välkommen att anmäla dig till en föräldravisning någon av följande tisdagar klockan 09.00:

  • 23 januari
  • 20 februari
  • 19 mars
  • 23 april
  • 21 maj

Föranmälan krävs! Anmäl dig till visningen genom att mejla till visningsansvarig.

Erasmus-samarbete med Island

Förskolan Gambrinus ingår i ett Erasmus-samarbete med förskolor från Island från höstterminen 2023 till vårterminen 2025.

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad