Ett enplanshus i trä med stor gård. På gården finns sandlådor, stora träd, rutschkana och bänkar.

Förskolan Fyrklövern

Fyrklöversbackarna 14

Välkomna till förskolan Fyrklövern i Hässelby, den lilla förskolan med de stora möjligheterna! Förskolan ligger nära vackra grönområden och har en stor gård med odlingar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
32
Antal barn per årsarbetare
4,7
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Hos oss finns en mångsidig, stimulerande, rolig och trygg miljö som ger barnen möjlighet att leka och få nya kunskaper och erfarenheter. På förskolan Fyrklövern får barnen utveckla sitt tänkande i matematik, naturvetenskap och digital teknik. Vi arbetar bland annat med experiment från olika ämnesområden så som vatten, ljus och ljud. På sätt ökar vi barnens nyfikenhet, intresse och deras förståelse för för naturvetenskap. I vår verksamhet använder vi oss av digital teknik i form av bland annat lärplatta, dator, kamera och projektor. Barnen är aktiva och skapar med hjälp av digital teknik. Vi har bland annat arbetat fram ett digitalt rörelseprogram där barnen får roliga rörelseutmaningar i en digital värld. Barnen arbetar också med enklare programmering av robotar, något de tycker är väldigt roligt.

Även språk, både svenska och modersmål, är viktigt hos oss och vi arbetar aktivt för skapa en miljö där barnens språkliga och kommunikativa förmåga ökar.

Förskolan strävar efter ett demokratiskt förhållningssätt, vilket skapar förutsättningar för utveckling av barnens empatiska förmåga och förståelsen för alla människors lika värde. Barnen på förskolan är delaktiga och har inflytande i sin vardag genom att de kan välja aktiviteter, lek och ämnesområden de vill utforska.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i ett enplanshus. Inomhusmiljön är variationsrik med mycket skapande och pedagogiskt material.

Gården med odlingar och träd är rolig och utmanande för barnen. Vi är utomhus varje dag, hur länge varierar med vädret. Vår gård inbjuder till upptäckande och utforskande på många olika sätt. Här får barnen klättra, springa, hoppa, och utmana sin kropp. Vi går även iväg till parker och andra naturområden i vår närmiljö.

Kost och måltider

Maten levereras till förskolan från catering. Den är nyttig och varierad. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål samt frukt mellan måltiderna varje dag. De äldre barnen tar själva maten från en buffé som dukas upp. En del av maten är ekologisk. Vi följer Livsmedelsverkets råd ”Bra mat i förskolan”.

Mål och vision

Utifrån vårt motto "Din bästa start i livet" arbetar förskolan för att tillsammans med vårdnadshavare lägga grunden för barnens livslånga lärande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten är lärorik, kreativ, fantasiskapande och ger barnen möjligheter att utveckla nya kunskaper och erfarenheter tillsammans.

För oss är omsorgen om det enskilda barnets behov, fysiskt och känslomässigt, lika viktigt som lärandet. Vi vet att barn lär sig hela dagen, i alla situationer. Vi har ett demokratiskt förhållningssätt på förskolan, vilket utvecklar barnens empatiska förmåga och förståelsen för alla människors lika värde.

Mer om oss

Förskolan ingår i Maltesholms förskoleenhet och har två avdelningar, Solen för barn mellan 1 och 3 år samt Stjärnorna för barn mellan 3 och 5 år.

Du som förälder har möjlighet att tycka till om vår verksamhet bland annat på regelbundna föräldramöten, där vi också berättar om den pedagogiska verksamheten på förskolan. En gång per läsår blir du inbjuden till utvecklingssamtal då vi pratar om just ditt barn, dess intressen och utveckling.

Hitta hit

Uppdaterad