Förskolans grönskande gård med lekredskap.

Förskolan Fyren

Vintertullstorget 20 och 6

På Fyren får barnen mycket tid till att experimentera, pröva själv i vardagliga situationer och leka utifrån egna val och behov. Barnen utmanas och utvecklas inom matematik, språk och miljömedvetenhet. Sedan många år arbetar vi genusmedvetet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
71
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
49 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Fyrens barn skapar med många olika material. Vi har storsångsamling varje fredag där alla barn deltar med glädje, sång och lek.

Hos oss får alla flickor och pojkar lika möjlighet att påverka sin vardag. Verksamheten genomsyras av genus- och miljömedvetenhet. Barnen fördjupar sin sociala kompetens, får stort utrymme att påverka sin vardag och är med och tar fram temaarbeten under året. Det kan handla om till exempel matematik, friidrott och svenska djur. På Fyren kommer vi varje år överens om ett gemensamt tema som utgår från barnens intressen och idéer.

Vi har ett nära samarbete med skolorna inför övergången till förskoleklass för 6-åringarna.

På Fyren strävar vi efter en god kontakt med alla föräldrar i det dagliga samtalet. Vi bjuder in till föräldraråd och föräldramöten. Föräldrarna bjuds även in till Luciafirande, samt till föräldrafika/föräldrafrukost flera gånger om året. Vi erbjuder alla föräldrar utvecklingssamtal minst en gång per år, och har därutöver introduktionssamtal, uppföljningssamtal, och avslutningssamtal.

Digital visning av förskolan fyren

Inne- och utemiljö

Vår inomhusmiljö utgår från barnens intressen, projekt samt målområden från läroplanen. Våra rum inbjuder till lek och utforskande. Miljön är tydlig, tillåtande och tillgänglig. Vi har en fin innergård där vi leker och utforskar tillsammans.

Alla barn går på upptäcktsfärd och utforskar naturen i parker och skogar. När barnen vistas utomhus skapar de en relation till naturen och ett intresse för att miljön ska finnas kvar. En hållbar framtid!

Kost och måltider

Inom Östra söders förskolenhet har vi anställda kockar som tillagar maten från grunden i KRAV-certifierade kök. Kockarna arbetar efter Östra söders förskolors gemensamma meny där maten som serveras tre av dagarna är lakto-ovo-vegetariskt, de resterade två dagarna serveras fisk och kött. Av den mat som serveras är minst 90 procent ekologisk, KRAV- och MSC-märkt.

Mål och vision

Tillsammans med föräldrarna lägger vi grunden för att barnet utvecklas till en öppen, hänsynsfull människa med förmåga till inlevelse och samverkan med andra.

Lek och skapande är basen i den dagliga verksamheten. Pedagogerna utmanar, inspirerar och vägleder barnen i deras lek och lust att lära. Barns utforskande och lek är viktiga instrument för att förstå sig själva och sin omvärld. Där utvecklas samarbete, fantasi, empati, ansvar, språk, matematiskt tänkande och problemlösning.

För oss är det viktigt med ett individuellt bemötande, en inspirerande miljö och goda rutiner. Arbete i mindre grupper gör att vi kan se och bekräfta det enskilda barnet och vi har ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare. Vi utvecklar förskolan på ett miljö- och normmedvetet sätt.

Mer om oss

Fyrens 3–4-åringar går ofta på utflykter till parkerna i närområdet. De stärks i sin samarbetsförmåga, såväl ute som inne, i olika lekar. Verksamheten utgår också till stor del från sagor, sånger, musik och matematik. Fyrens 4–5-åringar ger sig ofta iväg till grönområden utanför stan och till museer.

Övrigt

Öppettider i förskolan

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad