Förskolan med den fina lite bergiga naturgården i förgrunden.

Förskolan Fyrbåken

Söderarmsvägen 34

Välkommen till Kärrtorps förskolor och förskolan Fyrbåken! Förskolan ligger i en vacker skogsglänta i Kärrtorpsparken och har fyra avdelningar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
45
Antal barn per årsarbetare
4,7
Andel legitimerade förskollärare
41 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av den pedagogiska filosofin som utvecklats på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenheter, intressen och vetgirighet i relation till vår omvärld. Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat där fantasi, humor tillsammans med en mångfald av uttrycksmöjligheter och där leken har en central roll.

Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till att bredda och expandera lärandet. Alla är med och skapar mening genom att pröva, utforska och förhandla. Barnens tankar och görande dokumenteras och följs upp.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i en slänt med en nedre och en övre gård. Det är olika natur på de två gårdarna som ger barnen variation och inbjuder till olika slags lek- och naturupplevelser. Alla barngrupper går regelbundet iväg till intilliggande park- och skogsområden.

Fyrbåken har en pedagogiskt genomtänkt och åldersanpassad innemiljö.

Kost och måltider

På förskolan serveras en mycket hög andel ekologisk mat. All mat tillagas inom stadsdelsområdet och våra kockar arbetar utifrån Livsmedelsverkets ” Bra mat i förskolan”.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid. Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Övrigt

Visning av förskolan

Följande datum klockan 09.15–10.00 är du välkommen på en visning av förskolan. Visningen är för alla intresserade vårdnadshavare. Vi samlas på gården, kom gärna fem minuter innan.

  • 3 oktober
  • 13 november.

Hitta hit

Uppdaterad