Färger och penslar för barns kreativa målande.

Förskolan Fröjden

Nordenflychtsvägen 73

Visa på karta

Välkommen till förskolan Fröjden på västra Kungsholmen, nära Hornsbergs strand. Vår egen kock lagar mat från grunden med stor andel ekologiska råvaror, för att ditt barn ska ha energi under hela dagen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
69
Antal barn per årsarbetare
5,4
Andel med förskollärarexamen
8 %
Webbplats
http://www.facebook.com/frojden.kungsholmen

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi har ett projektinriktat arbetssätt där barnen ges möjlighet till att få ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Ett projektinriktat arbetssätt är ett undersökande arbetssätt där barnen har en mycket aktiv roll i sitt eget kunskapsskapande med pedagogen som medforskare.

Vi arbetar medvetet för en hållbar utveckling tillsammans med barnen, genom att skapa olika möjligheter för att mötas kring hållbarhet i meningsfulla sammanhang. Vår viktigaste uppgift är att inge hopp och framtidstro och att få barnen att känna vikten av sin delaktighet och möjlighet till påverkan. Vårt mål är att öka medvetenheten och att förstärka hur allt är förbundet med varandra gällande hållbarhetsfrågor. Praktiskt kan detta arbete handla om källsortering, återbruksmaterial, skräpplockardag, kunskap om kretslopp, naturupplevelser och arbete med olika naturmaterial.

I vår verksamhet använder vi oss av digital teknik i form av bland annat lärplatta, dator, kamera, projektor och smartmobil. Vi ser digital teknik som pedagogiska och kompletterande verktyg till barnens aktiviteter och undersökande. De digitala verktygen används även för att dokumentera verksamheten med fokus på utveckling och lärande.

Vårt arbete med digital teknik grundar sig på läroplanens mål och intentioner och aktuell forskning. Genom att vi på förskolan arbetar med informations- och kommunikationsteknik ges alla barn samma förutsättningar och möjligheter till att lägga en grund för kommunikation, samspel och ett livslångt lärande.

Inne- och utemiljö

Fröjden ligger i ett bostadsrättshus med fina ljusa lokaler fördelade på två plan. På nedre plan finns avdelningar, kök och personalutrymmen. På övre plan finns avdelningar med tillhörande rum. Förskolan ligger i direkt anslutning till Nelly Sachs-park där vi bedriver delar av vår utomhusverksamhet. I parken finns tillgång till bland annat kuperad terräng, olika underlag, lekplatser och sittplatser.

Kost och måltider

Vår egen kock lagar mat från grunden med stor andel ekologiska råvaror, för att ditt barn ska ha energi under hela dagen.

Mål och vision

På Fröjden, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Varje dag är vi ute och leker på förskolans gård vid Nelly Sachs park.

Fröjdens engagerade personal arbetar med lustfyllt och utforskande lärande. Här är kultur centralt och vi arbetar aktivt med ditt barns språk, litteratur, teater- och författarbesök och poesi för de yngsta. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Mer om oss

Föräldravisning

Om ni är nyfikna och vill veta mer om vår verksamhet är ni välkomna till vår föräldravisning som vi har sista onsdagen i varje månad klockan 09.15.

Ring till Michaela på telefonnummer 08 508 08 269 för att boka en visning.

Varmt Välkomna!

Övrigt

Fröjden tillhör Hornsbergs förskoleområde som även utgörs av förskolorna Eden, Hagen, Havet, Leendet, Pärlan och Vågen.

Hitta hit

Uppdaterad