Kreativ lek. Barn sitter på marken och skapar bild med mossa.

Förskolan Fröjden

Nordenflychtsvägen 73

Välkomna till förskolan Fröjden som är belägen på västra Kungsholmen, nära Hornsbergs strand. Vi har fyra avdelningar och en egen kock. Här erbjuder vi en utforskande verksamhet där skapande och kreativitet står i fokus.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
74
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
24 %
Webbplats
http://www.facebook.com/frojden.kungsholmen

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Med ett utforskande förhållningssätt som utgångspunkt skapar barn och pedagoger en rolig, spännande och lärorik vardag tillsammans. Vi arbetar stationsinriktat med stor vikt vid de estetiska uttryckssätten, så som måleri, teckning, dans, lera och drama. Barnens tankar och idéer tas tillvara då vi arbetar både i större och mindre grupper. Vi lägger stor vikt vid att alla barn ska bli sedda och lyssnade på.

Under det närmaste året har hela Kungsholmen ett gemensamt lekprojekt där vi kommer att fördjupa oss i lekens betydelse för barns lärande.

Inne- och utemiljö

Barnen har en spännande och rolig pedagogisk innemiljö som är tillgänglig och åldersanpassad. Vi eftersträvar en tydlig miljö med en stor mångfald och variation i materialen.

Förskolan Fröjden har tillgång till Nelly Sachs park samt en varierad miljö i närområdet som vi ofta utforskar tillsammans med barnen.

Kost och måltider

Vi har en egen kock som lagar god och näringsrik mat med stor andel ekologiska råvaror.

Mål och vision

På Fröjden, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Varje dag är vi ute och leker på förskolans gård vid Nelly Sachs park.

Fröjdens engagerade personal arbetar med lustfyllt och utforskande lärande. Här är kultur centralt och vi arbetar aktivt med ditt barns språk, litteratur, teater- och författarbesök och poesi för de yngsta. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Mer om oss

Visning av förskolan:

  • 25 januari
  • 22 februari
  • 29 mars
  • 26 april
  • 31 maj

Kontakta Michaela på telefonnummer 08-508 08 269 om du är intresserad av en visning.

Övrigt

Fröjden tillhör Hornsbergs förskoleenhet som även utgörs av förskolorna Havet, Eden, Leendet, och Vågen.

Hitta hit

Uppdaterad