Förskolans gård

Förskolan Föräldrakooperativet Käpphästen

Lyckselevägen 31

Visa på karta

Käpphästen är ett litet föräldrakooperativ i Vällingby som bedriver en traditionell förskolepedagogik. Tillsammans arbetar vi för att våra barn ska känna trygghet och en lust att lära. Hög personaltäthet skapar utrymme och möjligheter för varje barn.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
21
Antal barn per årsarbetare
4
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.kapphasten.se/

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan arbetar med ett övergripande fokus om hållbar utveckling, vilket bedrivs med en ämnesövergripande undervisning. Här utvecklar barnen kunskaper, nyfikenhet och förståelse inom matematik, teknik, naturvetenskap, språk och estetik. Detta uppnås genom att tänka, argumentera, förhandla, samarbeta, pröva, bygga, dramatisera samt skapa i olika material och tekniker.

Förskolan är med i projektet Grön Flagg och strävar efter en certifiering genom våra hållbarhetsresor inom olika utvecklingsområden.

Sedan 2021 så har Käpphästen integrerat och satsat än mer på utomhuspedagogik. Inlärningsmöjligheterna ökar i en varierad, föränderlig och mångfaldig naturmiljö där barnen får förstahandsintryck via sina sinnen och genom att de får utforska med hela kroppen. Att uppleva, utforska och reflektera kring det som händer på platser utomhus skapar meningsfulla sammanhang och stimulerar till social interaktion och kreativa lekar. Samtidigt ses utemiljön som en viktig knutpunkt i vår hållbarhetstänk då vi anser att barn som får möjligheter att vistas i naturmiljöer får ett ökat intresse för naturens processer och ett större engagemang för miljöfrågor.

Käpphästen är ett icke-vinstdrivande föräldrakooperativ som drivs av engagerade föräldrar i samarbete med förskolans rektor och kompetenta pedagoger. För många av Käpphästens familjer är pedagogtätheten, den lilla barngruppen och möjlighet till god insyn och påverkan, viktiga anledningar till varför man väljer att ha sina barn på Käpphästen.

Inne- och utemiljö

Förskolans lokaler har flera rum med olika fokus som naturligt sprider ut barngrupperna och får till en lugnare miljö. Bok-och läshörnor finns i nästan alla rum.

Vår gård har bland annat en klätterställning, rutschkana, lerkök och sandlåda samt en öppen lekyta för exempelvis cyklar och fantasilek.

Men en viktig del av verksamheten och pedagogiken är att komma ut i naturen. Barnen tar med sig frågeställningar och material utifrån som sedan undersöks och bearbetas vidare i vår inomhusmiljö.

Kost och måltider

Vi tycker det är viktigt att erbjuda barnen god, näringsrik, varierad och ekologisk mat. Måltiderna är viktiga stunder och ska erbjuda möjligheter att i lugn och ro äta, prova nya smaker och samtala. Därför sprider vi ut barnen kring bord i olika rum. Detta ger en låg ljudnivå och lugnare atmosfär kring matbordet.

En gång i veckan får de större barnen med sig matsäck från förskolan för sin heldagsutflykt.

I linje med vårt hållbarhetstänk så arbetar vi aktivt med att minska förskolans matsvinn.

Mål och vision

Vi vill att barnen på Käpphästen ska känna tillit till sin egen förmåga, vara aktivt problemlösande och ansvarstagande. Lärare och pedagoger erbjuder barnen nya utmaningar men också tid till att gå tillbaka och tänka länge kring olika problemformuleringar och forskningsfrågor.

Utomhuspedagogiken har fått allt mer utrymme och vi ser hur bra barnen mår av att vara ute mycket, och den nyfikenhet och kreativitet som väcks när vi ger oss ut och utforskar.

Läsåret 2021–22 har förskolan förutom fokus på hållbarhet och utomhuspedagogiken även valt att särskilt satsa på läsning och rörelse.

Förskolan arbetar sedan hösten 2019, aktivt med systematiskt jämställdhetsarbete, där personalen utbildas och får handledning inom normkritisk pedagogik. Alla barn ska få utvecklas och vara precis som de själva vill på Käpphästen.

Alla inköp vägleds av hållbarhetstänk och vi satsar på att få in naturrena och miljövänliga material.

Det kooperativa skapar stora möjligheter att påverka och samverka. Samverkan finns I föräldragruppen, bland personalen och mellan föräldrar och pedagoger. Att samarbeta skapar en trevligare stämning och meningsfullt lärande för barnen. Kommunikation och informationsutbyte är en viktig grund för vårt samarbete. En plattform där vi delar information och dokumentation med varandra är Förskoleappen. Där finns aktuell information om verksamheten i form av månadsbrev, veckobrev och dagliga ögonblicksbilder som ger vårdnadshavare en länk till barnets lärande på förskolan.

Särskilt stöd och behov

På förskolan Käpphästen får alla barn det stöd de behöver. Här är personaltätheten stor vilket minskar stressen hos både barn och personal. Alla kan vistas i mindre sammanhang vilket ger alla barn möjlighet att komma till tals och bli sedda.

Vi har god vana och erfarenhet av att hantera olika allergibehov.

Mer om oss

För att ett barn ska erbjudas plats kan följande insatser från vårdnadshavare krävas.

 • En dag per termin har vi Gårdsdag då fixar vi med förskolans inne- och utemiljö
 • Varje familj förväntas delta på tyngre post i styrelsearbetet under minst 1-2 år
 • De vårdnadshavare som inte sitter i styrelsen deltar aktivt i någon arbetsgrupp:
  • Trivselgruppen
  • Tekniska gruppen
  • PR-gruppen
 • Mindre helguppgift cirka tre gånger per år. (Undantag från skollagens öppenhetskrav, i enlighet med 8 kap. 18 § skollagen)

Övrigt

Förskolan arbetar processinriktat med ett övergripande projekt som från höstterminen 2019 är Hållbar Utveckling. Vi i personalen utforskar tillsammans med barnen vad hållbar utveckling är för oss och hur vi kan jobba tillsammans mot en hållbar framtid. Projektarbetet bygger på barnens intressen och deras egna forskningsfrågor. Vi erbjuder barnen att utforska med alla sinnen med alla sina hundra språk. Undervisningen är ämnesövergripande inom projektet. Här utvecklar barnen kunskaper, nyfikenhet och förståelse inom matematik, teknik, naturvetenskap, språk och estetik. Genom att tänka, argumentera, förhandla, samarbeta, pröva, bygga, dramatisera samt skapa i olika material och tekniker.

Hitta hit

Uppdaterad