En bild på förskolan och en lekplats i förgrunden

Förskolan Fölet, Torsbygatan 31–37

Torsbygatan 31-37

Visa på karta

Förskolan har tre åldersintegrerade avdelningar den ligger nära Farsta Centrum med bra kommunikationer. Vi arbetar efter en gemensam vision om att skapa en likvärdig förskola för alla barn.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
37
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
31 %

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barn vill utforska och förstå sin omvärld på ett lustfyllt sätt, vi låter därför barnen vara delaktiga i utformningen av verksamheten. Vi ser att det ger barnen meningsfulla sammanhang och ökar deras förståelse för omvärlden. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där barnen ges möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med andra barn och vuxna. Vi arbetar projektinriktat utifrån vårt gemensamma tema hållbarhet/miljö och det är barnen som styr projektens innehåll. Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärprocesser och för att utveckla barnens verksamhet utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i nyrenoverade lokaler på gamla Hästhagsskolans skolgård med en stor utegård med lek i naturmaterial mestadels i trä. Förskolan ligger centralt men har ändå inte långt till natur och parker.

Kost och måltider

Förskolan får cateringmat levererad från ett skolkök. Menyerna är utarbetade av dietister, och består av 40% ekologiska råvaror. Pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas.

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskole- psykolog.

Mer om oss

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik.

Övrigt

Inskolningen ger dig och ditt barn en möjlighet till god insyn i verksamheten.

Hitta hit

Uppdaterad