Illustration - barn påväg till förskola

Förskolan Flaggskeppet

Observatoriegatan 12

Vi är en liten fristående förskola med traditionell förskolepedagogik som ligger på Observatoriegatan 12. Förskolan har två avdelningar, en småbarnsavdelning 1-3 år och en avdelning för de äldre barnen 3-6 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
34
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
50 %
Webbplats
http://www.flaggskeppetab.com/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi möter varje barn med respekt, så att alla barn uppmuntras att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi arbetar med olika teman utifrån barnens intressen och önskemål.

Vi stimulerar barnens språkutveckling och det sociala samspelet bland annat genom lek. Utevistelsen sker på förskolans gård och i närliggande parker och skogar. Musik, skapande, rörelse och matematik finns hela tiden med i vår verksamhet och vi tar till vara på alla vardagssituationer till lärande.

Inne- och utemiljö

Vi har ljusa, rymliga och funktionella lokaler i två våningsplan och en trevlig innergård. Gården är trygg och mysig som uppmuntrar till lek. Lokalerna har många rum och ett större rum där vi bland annat har gymnastik. Vi lägger stor vikt och arbetar ständigt med att utveckla den pedagogiska miljön.

Kost och måltider

Vi äter alltid frukt under förmiddagen i parken och lunchen levereras från en cateringfirma. Maten är god och uppskattas av både barn och vuxna. Matsituationen tycker vi ska vara en lugn och trevlig stund tillsammans. Vi uppmuntrar barnen till självständighetsträning och de äldre barnen får lägga upp mat själva vilket leder till mindre matsvinn.

Mål och vision

Förskolan Flaggskeppets vision är att se och bekräfta varje barn i deras utveckling och lärande så att de blir trygga i sig själva som individer.

I förskolas arbetsplan beskriver vi varje år hur vi utvecklar vår verksamhet och vilka mål vi sätter upp för hela förskolan samt för varje enskild avdelning. Vi studerar noggrant vilken barngrupp vi har och utifrån observationer sätter vi upp mål och vilka arbetsområden vi har för varje termin. Därför observerar och dokumenterar vi barnens lärande, vi lyssnar på barnens idéer, hypoteser och synpunkter. Det lägger grunden för planering av teman och olika projekt. Terminen avslutas med utvärdering av uppsatta mål. I utvärderingen ingår barnintervjuer, ”nöjdkund enkäten” och pedagogernas arbete. Förskolan Flaggskeppet arbetar kontinuerligt med systematiskt kvalitetsarbete (Skolverkets ”kvalitetsarbete i praktiken- mall”). Vi studerar våra resultat, analyserar dem och vidtar de eventuella åtgärder som behövs för att förbättra vår verksamhet.

Hitta hit

Uppdaterad