Bild på förskolans blåa träfasad med grön gräsmatta och springande barn. Vår gröna utegård erbjuder gott om plats för lek och aktiviteter.

Förskolan Falkholmsgränd 40

Falkholmsgränd 40

Förskolan Falkholmsgränd 40 är en del i förskoleenhet 4. Förskolan ligger i en fristående byggnad med egen gård och har två avdelningar, en för yngre och en för äldre barn.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
35
Antal barn per årsarbetare
5,8
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Hos oss utforskar barn och pedagoger omvärlden på ett lekfullt sätt. Utforskande sker i projektform kring en fråga eller ett ämne som intresserar barnen. Sedan augusti 2019 utgår vi från det gemensamma projektet "Vad viskar vår värld?" och under läsåret 2023/2024 gör vi oss extra nyfikna på demokrati i förskolan. I projektet arbetar vi med många olika estetiska uttryckssätt såsom bild, lera, dans, rörelse och drama för att ge alla barn möjlighet att uttrycka sina tankar, känslor och erfarenheter.

Undervisning utifrån barnens intressen, nyfikenhet och förskolans läroplan sker både planerat och spontant. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra lärandet för barn, pedagoger och familjer och för att vidareutveckla vår utbildning.

År 2019 mottog förskoleenhet 4 utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" från Skolverket för enhetens aktiva hållbarhetsarbete. År 2023 förnyades utmärkelsen som gäller i tre år.

Inne- och utemiljö

Våra lärmiljöer består av förskolans innemiljö, gården och närmiljön. på förskolan organiserar pedagogerna en lärmiljö som stöttar och utmanar barnens utforskande samt inbjuder till möten mellan barn, pedagoger och material.

Kost och måltider

I förskolans kök lagas den mesta maten från grunden. Våra kockar planerar sin matsedel utifrån säsong med fokus på ekologisk och klimatsmart mat. Minst en av veckans fem dagar serveras det vegetarisk lunch. Förutom lunch serveras frukt, mellanmål på eftermiddagen och frukost till de barn som börjar sin dag tidigt hos oss

Mål och vision

Förskolans läroplan ligger till grund för allt arbete som vi gör på förskolorna i Skärholmens stadsdelsförvaltning. Med hjälp av dokumentation och reflektion, följer vi upp och utvecklar vår verksamhet. Med hjälp av dokumentationen kan vi också följa barnens utveckling. Varje år utarbetas dessutom en Likabehandlingsplan där vi säkerställer vårt arbete kring en trygg verksamhet för alla barn, både i vårt förebyggande arbete och hur vi hanterar eventuella situationer som uppstår.

Trygga och nyfikna

I Skärholmens stadsdelsförvaltnings förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Mat och klimat

Våra förskolor erbjuder måltider som är näringsrika, goda och i allt högre grad ekologiska i enlighet med Stockholms stads strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Vi arbetar för att minska klimatpåverkan genom att servera måltider med en hög andel ekologiskt innehåll samt att minska avfall och matsvinn. Förskolans kocknätverk inspirerar till användning av, och kunskap kring, klimatsmarta och ekologiska livsmedel.

Kemikaliesmart

Arbetet för en kemikaliesmart och giftfri förskola fortsätter med Kemikaliecentrums vägledning som utgångspunkt. Kemikaliecentrum

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med föräldrar och vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Du som arbetar kvällar, nätter och helger, så kallad obekväm arbetstid, och har barn mellan 1 och 12 år kan ansöka om att få barnsomsorg under dessa tider. Du är välkommen att ringa Kontaktcenter, telefon 08-508 005 08 och e-post: forskola@stockholm.se om du har frågor.

Mer om oss

Introduktion

Hos oss deltar du som förälder i utbildningen tillsammans med ditt barn de första dagarna. Introduktionen varar i minst fyra dagar, ibland fler beroende på barnets behov.

Vänligen kontakta vår köhandläggare om du har frågor om kötid: 
Telefon: 08-508 240 81
E-post: carina.m.pettersson@edu.stockholm.se

Övrigt

Är du intresserad av plats hos oss?

Varmt välkommen på visning! Vi visar runt i våra lokaler och berättar om vår utbildning. Nästa tid för visning är:

Onsdagen den 14 februari klockan 9.00

Hitta hit

Bilder

Bild på förskolans blåa träfasad med grön gräsmatta och springande barn. Vår gröna utegård erbjuder gott om plats för lek och aktiviteter.

Uppdaterad