Bild på förskolans blåa träfasad med grön gräsmatta och springande barn. Vår gröna utegård erbjuder gott om plats för lek och aktiviteter.

Förskolan Falkholmsgränd 40

Falkholmsgränd 40

Visa på karta

Förskolan Falkholmsgränd 40 är en av fem förskolor i enhet 4, Skärholmen/Vårberg. Förskolan ligger i en fristående byggnad med egen gård. På förskolan går cirka 35 barn fördelade på två avdelningar, Grodan 1–3 år och Fjärilen 3–6 år

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
35
Antal barn per årsarbetare
5,8
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I förskoleenhet 4 har vi tagit ställning för ett utforskande arbetssätt vilket innebär att barn och pedagoger tillsammans undersöker omvärlden på ett lekfullt sätt. Vi gör detta i projektform kring en fråga eller ett område som intresserar barnen. Barnens intryck återupplevs och bearbetas genom olika estetiska uttryck, såsom bild, lera, dans och drama. Detta möjliggör för barnen att kommunicera, att uttrycka känslor och tankar, på fler sätt än det verbala. Sedan augusti 2019 arbetar hela förskoleenhet fyra med det gemensamma projektet "Vad viskar vår värld - hållbarhet genom fantasi och naturvetenskap "

Vi eftersträvar att barnens utforskande får sätta spår och genomsyra hela utbildningen. Undervisning utifrån barnens intressen, nyfikenhet och förskolans läroplan sker både planerat och spontant. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra lärandet för barn, pedagoger och familjer och för att vidareutveckla vår utbildning.

Genom vårt arbetssätt blir barnen delaktiga i utformandet av utbildningen och får inflytande över sin vardag.

Sång, musik och rytm har en självklar plats i förskolans utbildning, och under flera år har Skärholmen samarbetat med orkesterskolan El sistema Stockholm/ Kulturskolan. I nuläget innebär samarbetet att barnen som går sitt sista år på förskolan bjuds in till El sistemas skolkonserter. http://www.elsistema.se/har-finns-vi/vill-du-vara-med/stockholm/

Inne- och utemiljö

Våra lärmiljöer består av förskolans innemiljö, gården och närmiljön. på förskolan organiserar pedagogerna en lärmiljö som stöttar och utmanar barnens utforskande samt inbjuder till möten mellan barn, pedagoger och material.

Kost och måltider

På våra förskolor serveras hemlagad mat varje dag. Våra kockar planerar sin matsedel utifrån säsong med fokus på ekologisk och klimatsmart mat. Minst en av veckans fem dagar serveras det vegetarisk lunch. Förutom lunch serveras frukt, mellanmål på eftermiddagen och frukost till de barn som börjar sin dag tidigt hos oss

Mål och vision

I Skärholmens stadsdelsförvaltnings förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade, kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Vår utbildning utgår från Läroplan för förskolan, Lpfö -18. Hos oss finns nyfikna och lyhörda pedagoger som ser alla människors lika värde samt barn och vuxna som jämlika medborgare i vårt samhälle. Vi strävar mot en hållbar framtid där respekt för de mänskliga rättigheterna, omsorg om varandra och vår omvärld samt solidaritet är viktiga grunder

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar verksamheten och utvecklar arbetet i samarbete med föräldrar och vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Du som arbetar kvällar, nätter och helger, så kallad obekväm arbetstid, och har barn mellan 1 och 12 år kan ansöka om att få barnsomsorg under dessa tider. Du är välkommen att ringa enhetschef Katarina Selin på telefon 08-508 24 341 eller maila till ob.skarholmen@stockholm.se. om du har frågor.

Övrigt

Hos oss skolas barnen in genom en föräldraaktiv inskolning där du som förälder deltar i verksamheten tillsammans med ditt barn de första dagarna. Inskolningen varar minst fyra dagar, ibland fler beroende på barnets behov.

Hitta hit

Uppdaterad