Barn leker med träklossar på förskolan

Förskolan Essingehöjden

Essingestråket 28A

Välkommen till vår nybyggda (2022) förskola Essingehöjden som ligger på Stora Essingen bredvid Essingeskolan. Förskolan har sex avdelningar och en egen kock.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
79
Antal barn per årsarbetare
6,4
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
https://www.facebook.com/essingehojden.kungsholmen

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar projektinriktat och utgår från barnens intressen, erfarenheter och kunskaper. Vi ser möjligheterna hos varje barn och att varje barn har en inneboende lust och nyfikenhet att lära. Utevistelse är en viktig del av vår verksamhet.

I leken stimuleras barnens fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande. Det handlar också om att kunna samarbeta, tala om sin åsikt, lösa konflikter i olika situationer, kunna hjälpa och se när kompisen behöver hjälp, stötta och se varandras behov. Alla ska bli sedda och bekräftade för den hen är.

Inne- och utemiljö

Vi erbjuder pedagogiskt genomtänkta miljöer som lockar till nyfikenhet och ett gemensamt utforskande. Miljöerna utgår från barnens intressen och erfarenheter, vilket gör att de står i ständig förändring. Här ges barnen möjlighet till ett mångfaldigt lärande genom olika uttryckssätt, eget inflytande och samspel med andra barn och pedagoger.

Vi har tre gårdar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till parker och skogsgläntor.

Kost och måltider

Maten hos oss lagas av förskolans kock. Barnen erbjuds en vällagad och varierad kost, som till stor del tillagas av ekologiska råvaror. Kungsholmen har gemensamma riktlinjer för måltiden i förskolan.

Mål och vision

På förskolan Essingehöjden, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss får ditt barn möjlighet att vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Det ger barnen energi att leka och utforska både inne och ute under hela dagen.

För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt. Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Hitta hit

Uppdaterad