Gunga i förgrunden och förskolan i bakgrunden. Röd träpanel, enplans förskola.

Förskolan Enskede Gård

Enskede Gårdsväg 16-20

Visa på karta

Förskolan består av 5 avdelningar, 2 för yngre barn och 3 avdelningar för äldre barn. Kom gärna och besök oss, ring för att boka tid.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
87
Antal barn per årsarbetare
4,8
Andel med förskollärarexamen
35 %
Webbplats
http://www.stockholm.se/enskedegardsforskolor

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I alla situationer främja barnets språkutveckling


Förskolans läroplan och Stockholms förskoleplan är två av våra styrdokument för den pedagogiska verksamheten. Avdelningarna beskriver i sina verksamhetsplaner vilka arbetssätt man använder för att uppnå målen.

Vi har ett rikt och nyanserat utbud av aktiviteter som gymnastik, skogsgrupper, sång & musik, rim & ramsor, färg & form och utevistelse.

I all vår verksamhet arbetar vi med språket. Vi lägger stor vikt vid sagoberättande, rim & ramsor och tar tillvara varje situation som inbjuder till dialog mellan barn och pedagog.

Barnets portfolio synliggör det enskilda barnets positiva utveckling och lärande under tiden på förskolan. Portfolio är en dokumentation av text, fotografier och valda arbeten.


Föräldrars inflytande

Föräldramöten och vår årliga enkät ger dig som förälder möjlighet till insyn och inflytande.


Inne- och utemiljö

Förskolan är belägen i Enskede kulturpark som är en grön oas i vår stadsdel. Parken utnyttjar vi till utflykter, promenader och vintertid också till pulkaåkning.

Förskolan har en stor kuperad gård, som inbjuder till lek och stora utmaningar.

Förskolan består av två friliggande hus med gemensam stor kuperad gård som inbjuder till lek och upptäckarlust.Kost och måltider

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning satsar på bra mat och goda måltidsvanor inom våra förskolor då vi vet att det främjar en hälsosam och positiv hälsoutveckling för barnen.

Mål och vision

I förskolan formas framtiden!

Utgångspunkten för vår verksamhet är att den för alla barn ska vara trygg, lekfull och lärorikt utvecklande. Vi erbjuder barnen en omväxlande och genomtänkt pedagogisk miljö såväl inom- som utomhus.

Enskede Gårds förskolor är en kommunal verksamhet och verksamheten utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98, reviderad 2010. Det innebär att vår verksamhet präglas av ett arbetssätt i vilket fostran och lärande bildar en pedagogisk helhet. Därigenom ges barnen möjlighet till grundläggandet av ett livslångt lärande och en allsidig utveckling.


Hitta hit

Uppdaterad