Gunga i förgrunden och förskolan i bakgrunden. Röd träpanel, enplans förskola.

Förskolan Enskede Gård

Enskede Gårdsväg 16-20

Förskolan Enskede Gård består av fem avdelningar, två för yngre barn och tre för äldre barn. Kom gärna och besök oss, ring för att boka tid.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
90
Antal barn per årsarbetare
4,8
Andel legitimerade förskollärare
53 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår inriktning är att i alla situationer främja barnets språkutveckling.

Förskolans läroplan är ett av våra styrdokument för den pedagogiska verksamheten.

Vi har ett rikt och nyanserat utbud av aktiviteter som gymnastik, skogsgrupper, sång & musik, rim & ramsor, färg & form och utevistelse.

I all vår verksamhet arbetar vi med språket. Vi lägger stor vikt vid sagoberättande, rim & ramsor och tar tillvara varje situation som inbjuder till dialog mellan barn och pedagog.

Vårdnadshavares inflytande

Föräldramöten och vår årliga förskoleundersökning ger dig som vårdnadshavare möjlighet till insyn och inflytande.

Inne- och utemiljö

Förskolan är belägen i Enskede kulturpark som är en grön oas i vår stadsdel. Parken utnyttjar vi till utflykter, promenader och vintertid också till pulkaåkning.

Förskolan har en stor kuperad gård, som inbjuder till lek och stora utmaningar.

Förskolan består av två friliggande hus med gemensam stor kuperad gård som inbjuder till lek och upptäckarlust.

Kost och måltider

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning satsar på bra mat och goda måltidsvanor inom våra förskolor då vi vet att det främjar en hälsosam och positiv hälsoutveckling för barnen.

Mål och vision

I förskolan formas framtiden!

Utgångspunkten för vår verksamhet är att den för alla barn ska vara trygg, lekfull och lärorikt utvecklande. Vi erbjuder barnen en omväxlande och genomtänkt pedagogisk miljö såväl inom- som utomhus.

Enskede Gårds förskolor är en kommunal verksamhet och verksamheten utgår från förskolans läroplan. Det innebär att vår verksamhet präglas av ett arbetssätt i vilket fostran och lärande bildar en pedagogisk helhet. Därigenom ges barnen möjlighet till grundläggandet av ett livslångt lärande och en allsidig utveckling.

Övrigt

Visningsdatum

Kontakta biträdande rektor Maria Hällgren 08-50814078 för att boka visning.

Visningsdag:

  • Tisdag den 10 maj klockan 09.30.
Hitta hit

Uppdaterad