Barn i Kungsträdgården, körsbärsträden blommar.

Förskolan Ekorrbacken

Vittangigatan 41

Förskolan är liten med en avdelning som ligger belägen i ett lugnt område nära Vällingby Centrum. Våra lokaler är ljusa och bjuder in till lek, utforskande och lärande. Det finns utrymme för både skapande, experiment, rörelse, språk och spel.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
19
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.ekorrbacken.se/

Tillgänglighet

  • Hörselteknisk utrustning
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår förskola Ekorrbacken har en språklig inriktning! Vi sätter stor fokus vid barns språk och har dagliga samlingar och aktiviteter som skall stödja barnen i deras språkutveckling. Detta gör vi parallellt med läroplanens andra huvudområden så som skapande, matematik, naturvetenskap, teknik och så vidare.

Inne- och utemiljö

Våra lokaler är ljusa och bjuder in till lek, utforskande och lärande.

Det finns utrymme för skapande, experiment, rörelse, språk, spel, rollek samt bygg- och konstruktion. Pedagogerna ser till att miljön är varierad, utmanande och att den väcker barnens nyfikenhet. Den pedagogiska miljön formas efter barnens intressen och behov. Inomhus har vi gjort flera ”rum i rummen” med tydligt tema i varje rum. I direkt anslutning till förskolans lokaler har vi en egen fin gård som vi använder dagligen.

Kost och måltider

Vi får vår mat från cateringföretaget Matomsorg som levererar lunch till barnen varje dag. Frukost och mellanmål ordnar vi med själva.

På avdelningarna äter vi pedagogisk måltid vilket innebär att barnen och pedagogerna äter maten tillsammans. Måltiden är en värdefull stund där vi sitter och får en lugn och behaglig stund tillsammans. Barnen får chans att prata i mindre grupp och utmanas även här i sitt språk och turtagning

Mål och vision

Vårt mål med barnens vistelse hos oss är att fylla deras kunskaps-ryggsäck så mycket som möjligt. All kunskap är bra kunskap! Vi uppnår läroplansmålen genom diverse aktiviteter styrda både av barn och personal. Det rör sig om allt ifrån källsortering, utflykter, toalettbesök, lek inomhus/utomhus i vår förskolemiljö och så vidare.

Vi planerar och utvärderar vår verksamhet utifrån läroplanens mål och uppmaningar. För att vi på ett tydligt och systematiskt sätt ska visa våra föräldrar vad vi arbetar med har vi en app som heter TYRA. Där får föräldrarna en tydlig dokumentation om vad vi arbetar med på avdelningen samt uppdateringar om sitt egna barn.

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar vår verksamhet efter barnens behov. Vi erbjuder särskilt stöd till de barn som vi, i konsultation med andra professioner, anser att barnet behöver.

Mer om oss

Vi är en väldigt liten förskola, detta anser vi för oss närmare varandra och gör att vi får en personlig kontakt med varje barn och dess familj.

Vi har nära till bibliotek, skog, parker och kommunikation som vi kontinuerligt använder oss av i vår verksamhet.

Du som är intresserad av att komma på en visning hos oss är välkommen att mejla till rektor@ekorrbacken.se.

Hitta hit

Uppdaterad