Barn i Kungsträdgården, körsbärsträden blommar.

Förskolan Ekorrbacken

Vittangigatan 41

Visa på karta

Ekorrbacken är mindre förskola med plats för 19 barn. Verksamheten utgår från barnens behov och intressen och våra lärmiljöer bjuder in till lek, utforskande och lärande. Förskolan ligger belägen i ett lugnt område med närhet till Vällingby centrum.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
19
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.ekorrbacken.se/

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På vår förskola lägger vi stod vikt språkutveckling. Vi erbjuder högläsning dagligen, boksamtal, samlingar, tecken som stöd och andra aktiviteter som stödjer barnen i deras språkutveckling. Vi pedagoger reflekterar regelbundet över hur vi pratar med barnen, vilka samtal som äger rum och hur vi kan utmana dem språkligt på en mängd olika sätt. 

Vi arbetar även aktivt, dagligen, med att öka barns självständighet och delaktighet genom att skapa förutsättningar för att kunna lyckas på egen hand. Detta gör vi bland annat genom att barnen själva tar mat, får stöttning i  stöd i att lära sig klä på sig. Vi vill ta tillvara på barnens egna drivkraft att lära sig och deras motivation att göra saker självständigt.

Våra lärmiljöer är levande och föränderliga. De väcker nyfikenhet, bjuder in till möten och spännande upptäckter och utvecklar barnens praktiska, teoretiska och sociala förmågor. Utifrån observationer och samtal med barnen utformar vi lärmiljöerna efter deras intressen.

Inne- och utemiljö

Vi arbetar med material som utmanar barnens egna fantasi och föreställningsförmåga samt ger sensoriska upplevelser. Barnen får möjligheter att lära och upptäcka med olika sinnen så kunskapen sitter i både kropp och knopp.

I direkt anslutning till förskolans lokaler har vi en egen fin gård som vi använder dagligen, vi går även iväg till närliggande parker och skog för att ge barnen många möjligheter till varierade lärmiljöer, nya upptäckter och saker att förundras över.

Kost och måltider

På avdelningarna äter vi pedagogisk måltid vilket innebär att barnen och pedagogerna äter tillsammans. Måltiden är en värdefull stund där spännande samtal och lärande får äga rum.

Vi samarbetar med cateringfirman Matomsorg som levererar god och näringsrik mat. varje dag serveras flera olika sorters grönsaker och varje vecka erbjuds barnen vegetariskt, fisk fågel och nötkött.

Besök gärna Matomsorgs webbplats där ni kan läsa mer.

Matomsorgs webbplats

Mål och vision

Vår vision är att vi ska vara den tryggaste, roligaste och mest lärorika förskolan! För att nå dit arbetar vi med systematiska kvalitetsarbete, där vi planerar och utvärderar vår verksamhet utifrån läroplanens mål samt våra egna prioriterade mål. 

För att vi på ett tydligt och systematiskt sätt ska kunna göra våra vårdnadshavare delaktiga i vårt arbete använder vi oss av förskoleappen TYRA. Där får alla vårdnadshavare tydlig dokumentation om barnens dagar och vår undervisning. Detta är en del av vårt trygghetsarbete, att ni som vårdnadshavare får insyn i vår verksamhet och känner trygghet i den.

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar vår verksamhet efter barnens behov. Vi har till exempel pedagoger som kan kommunicera med tecken som stöd. Vi erbjuder särskilt stöd till de barn som vi, i konsultation med andra professioner, anser att barnet behöver.

Mer om oss

Är du intresserad av att besöka vår förskola hittar du tider för föräldravisning på vår webbplats.

Ekorrbackens webbplats

Du kan även besöka vår Instagram

Förskolan Ekorrbacken (@forskolan_ekorrbacken) på Instagram

Hitta hit

Uppdaterad