Bild på förskolans mörka träfasad, sandlåda och lekutrustning. Foto.

Förskolan Ekholmsvägen 333

Ekholmsvägen 333

Visa på karta

Förskolan Ekholmsvägen 333 är en åldersindelad förskola med tre avdelningar som ligger uppe på Skärholmshöjden. Den har en stor gård med berg och natur som inbjuder till lek. Nära till naturområden.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
51
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Skärholmens förskoleenhet består av fyra förskolor i centrala Skärholmen med totalt 12 avdelningar. Förskolan bedriver en verksamhet för barn 1–5 år där omsorg, lek och lärande bildar en helhet. Målet är att alla barn ska få en god omsorg, må bra och känna lust att leka och lära.

Ett välkomnande bemötande mot barn och föräldrar/vårdnadshavare är utgångsläget i alla våra möten och grunden för våra barns och verksamhetens utveckling. Alla föräldrar/vårdnadshavare ska känna sig delaktiga och viktiga för sina barn och för vår verksamhet.

Förskolan arbetar utifrån ett gemensamt tema, Bygg och konstruktion som mötesplats. Fokus ligger på barnens språkutveckling och utforskande. Vi arbetar projektinriktat utifrån en vald bok som är kopplat till vårt gemensamma tema.

Barn och pedagoger använder digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten.

Inne- och utemiljö

Gården inbjuder till rörelse, lek och utforskande. Den pedagogiska miljön är inbjudande och tillåtande med tillgång till inspirerande byggmaterial. Material finns i barnens höjd och på alla avdelningar finns en ateljé. Barnen uppmuntras till egna val och självständighet.

Kost och måltider

På förskolan finns ett eget kök, där mycket av maten lagas från grunden. Två dagar i veckan serveras det vegetarisk lunch. Mat anpassas efter säsong och fokus ligger på ekologisk och klimatsmart mat. Förutom lunch serveras frukost, frukt och mellanmål. Barnen är på olika sätt delaktiga i planering och tillagning av måltider.

Mål och vision

Förskolans läroplan ligger till grund för allt arbete som vi gör på förskolorna i Skärholmens stadsdelsförvaltning. Med hjälp av dokumentation och reflektion, följer vi upp och utvecklar vår verksamhet. Med hjälp av dokumentationen kan vi också följa barnens utveckling. Varje år utarbetas dessutom en Likabehandlingsplan där vi säkerställer vårt arbete kring en trygg verksamhet för alla barn, både i vårt förebyggande arbete och hur vi hanterar eventuella situationer som uppstår.

Trygga och nyfikna

I Skärholmens stadsdelsförvaltnings förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Mat och klimat

Våra förskolor erbjuder måltider som är näringsrika, goda och i allt högre grad ekologiska i enlighet med Stockholms stads strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Vi arbetar för att minska klimatpåverkan genom att servera måltider med en hög andel ekologiskt innehåll samt att minska avfall och matsvinn. Förskolans kocknätverk inspirerar till användning av, och kunskap kring, klimatsmarta och ekologiska livsmedel.

Kemikaliesmart

Arbetet för en kemikaliesmart och giftfri förskola fortsätter med Kemikaliecentrums vägledning som utgångspunkt. Kemikaliecentrum

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar verksamheten och utvecklar arbetet i samarbete med föräldrar/vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Du som arbetar kvällar, nätter och helger, så kallad obekväm arbetstid, och har barn mellan 1 och 12 år kan ansöka om att få barnsomsorg under dessa tider. Du är välkommen att ringa Kontaktcenter, telefon 08-508 005 08 och e-post: forskola@stockholm.se om du har frågor.

Mer om oss

Vänligen kontakta vår köhandläggare om du har frågor om kötid.
Telefon: 08-508 240 81
E-post: carina.m.pettersson@edu.stockholm.se

Hitta hit

Uppdaterad