Bild på förskolans mörka träfasad, sandlåda och lekutrustning. På vår innegård finns det gott om plats, material och lekutrustning för aktiva lekar.

Förskolan Ekholmsvägen 333

Ekholmsvägen 333

Visa på karta

Förskolan Ekholmsvägen 333 är en åldersindelad förskola med tre avdelningar som ligger uppe på Skärholmshöjden. Den har en stor gård med berg och natur som inbjuder till lek. Nära till naturområden.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
48
Antal barn per årsarbetare
4,2
Andel med förskollärarexamen
27 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Skärholmens förskoleenhet består av fyra förskolor i centrala Skärholmen med totalt 12 avdelningar. Förskolan bedriver en verksamhet för barn 1–5 år där omsorg, lek och lärande bildar en helhet. Målet är att alla barn ska få en god omsorg, må bra och känna lust att leka och lära.

Ett välkomnande bemötande mot barn och föräldrar/vårdnadshavare är utgångsläget i alla våra möten och grunden för våra barns och verksamhetens utveckling. Alla föräldrar/vårdnadshavare ska känna sig delaktiga och viktiga för sina barn och för vår verksamhet.

Förskolan arbetar utifrån ett gemensamt tema, Bygg och konstruktion som mötesplats. Fokus ligger på barnens språkutveckling och utforskande. Vi arbetar projektinriktat utifrån en vald bok som är kopplat till vårt gemensamma tema.

Barn och pedagoger använder digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten.

Sång, musik och rytm har en självklar plats i förskolans verksamhet. För våra äldsta barn har vi dessutom samarbete med El Sistema, en orkesterskola. Under lekfulla former blir de introducerade till sång, instrument och symfoniorkestermusik.
El Sistema Stockholm, Kulturskolans webbplats

Inne- och utemiljö

Gården inbjuder till rörelse, lek och utforskande. Den pedagogiska miljön är inbjudande och tillåtande med tillgång till inspirerande byggmaterial. Material finns i barnens höjd och på alla avdelningar finns en ateljé. Barnen uppmuntras till egna val och självständighet.

Kost och måltider

På förskolan finns ett eget kök, där mycket av maten lagas från grunden. Två dagar i veckan serveras det vegetarisk lunch. Mat anpassas efter säsong och fokus ligger på ekologisk och klimatsmart mat. Förutom lunch serveras frukost, frukt och mellanmål. Barnen är på olika sätt delaktiga i planering och tillagning av måltider.

Mål och vision

I Skärholmens stadsdelsförvaltnings förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Våra styrdokument:

  • skollagen
  • läroplan för förskolan
  • FN:s barnkonvention
  • lagen om kränkande behandling
  • Stockholms stads förskoleplan
  • olika lokala arbetsprogram, exempelvis Skärholmens språkprogram
  • lagar och riktlinjer för arbetsmiljö, brandskydd och livsmedel.

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar verksamheten och utvecklar arbetet i samarbete med föräldrar/vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Hitta hit

Uppdaterad