Gul träfasad med innergård. Foto.

Förskolan Ekholmsvägen 229

Ekholmsvägen 229

Förskolan Ekholmsvägen 229 i Skärholmen ligger centralt med närhet till skog och lekplatser. Förskolan har tre åldersindelade avdelningar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
51
Antal barn per årsarbetare
5,8
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Skärholmens förskoleenhet består av fyra förskolor i centrala Skärholmen med totalt 12 avdelningar. Förskolan bedriver en verksamhet för barn 1–5 år där omsorg, lek och lärande bildar en helhet. Målet är att alla barn ska få en god omsorg, må bra och känna lust att leka och lära.

Ett välkomnande bemötande mot barn och föräldrar/vårdnadshavare är utgångsläget i alla våra möten och grunden för våra barns och verksamhetens utveckling. Alla föräldrar/vårdnadshavare ska känna sig delaktiga och viktiga för sina barn och för vår verksamhet.

Förskolan arbetar utifrån ett gemensamt tema inom hållbar utveckling. Fokus ligger på barnens språkutveckling och utforskande. Vi arbetar projektinriktat utifrån en vald bok som är kopplat till vårt gemensamma tema.

Barn och pedagoger använder digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten.

Inne- och utemiljö

Gården inbjuder till rörelse, lek och utforskande. Den pedagogiska miljön är inbjudande och tillåtande med tillgång till inspirerande byggmaterial.

Material finns i barnens höjd och på alla avdelningar finns en ateljé. Barnen uppmuntras till egna val och självständighet.

Kost och måltider

På förskolan finns ett eget kök, där mycket av maten lagas från grunden. Två dagar i veckan serveras det vegetarisk lunch. Mat anpassas efter säsong och fokus ligger på ekologisk och klimatsmart mat. Förutom lunch serveras frukost, frukt och mellanmål. Barnen är på olika sätt delaktiga i planering och tillagning av måltider.

Mål och vision

Förskolans läroplan ligger till grund för allt arbete som vi gör på förskolorna i Skärholmens stadsdelsförvaltning. Med hjälp av dokumentation och reflektion, följer vi upp och utvecklar vår verksamhet. Med hjälp av dokumentationen kan vi också följa barnens utveckling. Varje år utarbetas dessutom en Likabehandlingsplan där vi säkerställer vårt arbete kring en trygg verksamhet för alla barn, både i vårt förebyggande arbete och hur vi hanterar eventuella situationer som uppstår.

Trygga och nyfikna

I Skärholmens stadsdelsförvaltnings förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Mat och klimat

Våra förskolor erbjuder måltider som är näringsrika, goda och i allt högre grad ekologiska i enlighet med Stockholms stads strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Vi arbetar för att minska klimatpåverkan genom att servera måltider med en hög andel ekologiskt innehåll samt att minska avfall och matsvinn. Förskolans kocknätverk inspirerar till användning av, och kunskap kring, klimatsmarta och ekologiska livsmedel.

Kemikaliesmart

Arbetet för en kemikaliesmart och giftfri förskola fortsätter med Kemikaliecentrums vägledning som utgångspunkt.

Kemikaliecentrum

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med föräldrar/vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Du som arbetar kvällar, nätter och helger, så kallad obekväm arbetstid, och har barn mellan 1 och 12 år kan ansöka om att få barnomsorg under dessa tider. Kontakta kontaktcenter om du har frågor om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Kontakt

Telefon: 08-508 00 508
E-post: forskola@stockholm.se

Mer om oss

Kontakta vår köhandläggare om du har frågor om kötid.

Öppet hus

  • 26 mars 09.30–10.30
  • 23 april 09.30–10.30

Kontakta samordnare om du har frågor om öppet hus.

Hitta hit

Uppdaterad