Bild på förskolans ljusa tegelfasad och lekutrustning. Vi har gott om plats och utrustning för aktiva lekar finns på vår utegård

Förskolan Ekholmsvägen 227

Ekholmsvägen 227

Visa på karta

Förskolan Ekholmsvägen 227 i Skärholmen är en förskola med fyra avdelningar, två för yngre och två för äldre barn. Förskolan ligger centralt i Skärholmen, nära till naturområden.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
64
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel med förskollärarexamen
28 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Skärholmens förskoleenhet består av fyra förskolor i centrala Skärholmen med totalt 12 avdelningar. Förskolan bedriver en verksamhet för barn 1–5 år där omsorg, lek och lärande bildar en helhet. Målet är att alla barn ska få en god omsorg, må bra och känna lust att leka och lära.

Ett välkomnande bemötande mot barn och föräldrar/vårdnadshavare är utgångsläget i alla våra möten och grunden för våra barns och verksamhetens utveckling. Alla föräldrar/vårdnadshavare ska känna sig delaktiga och viktiga för sina barn och för vår verksamhet.

Förskolan arbetar utifrån ett gemensamt tema, Bygg och konstruktion som mötesplats. Fokus ligger på barnens språkutveckling och utforskande. Vi arbetar projektinriktat utifrån en vald bok som är kopplat till vårt gemensamma tema.

Barn och pedagoger använder digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten.

Sång, musik och rytm har en självklar plats i förskolans verksamhet. För våra äldsta barn har vi dessutom samarbete med El Sistema, en orkesterskola. Under lekfulla former blir de introducerade till sång, instrument och symfoniorkestermusik.
El Sistema Stockholm, Kulturskolans webbplats

Inne- och utemiljö

Gården inbjuder till rörelse, lek och utforskande. Den pedagogiska miljön är inbjudande och tillåtande med tillgång till inspirerande byggmaterial.

Material finns i barnens höjd och på alla avdelningar finns en ateljé. Barnen uppmuntras till egna val och självständighet.

Kost och måltider

På förskolan finns ett eget kök, där det lagas mycket mat från grunden. Två dagar i veckan serveras det vegetarisk lunch. Mat handlas efter säsong och fokus ligger på ekologisk och klimatsmart mat. Förutom lunch serveras frukost, frukt och mellanmål. Barnen är på olika sätt delaktiga i planering och tillagning av måltider.

Mål och vision

I Skärholmens stadsdelsförvaltnings förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade, kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Våra styrdokument

  • skollagen
  • läroplan för förskolan
  • FN:s barnkonvention
  • lagen om kränkande behandling
  • Stockholms stads förskoleplan
  • olika lokala arbetsprogram, exempelvis Skärholmens språkprogram
  • lagar och riktlinjer för arbetsmiljö, brandskydd och livsmedel.

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar verksamheten och utvecklar arbetet i samarbete med föräldrar/vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Du som har ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger och har behov av barnomsorg är välkommen att ta kontakt med förskolechef Marie Andersson.

Mer om oss

Förskolan bedriver förskoleverksamhet för barn 1–5 år med heldagsomsorg klockan 06.30–18.30.

Hitta hit