Fasaden på förskolan. Väggarna är ljust turkosa med texten "Förskolan Ekebergabacken" på. Till höger ser man träd och växtlighet från förskolans utegård. Foto.

Förskolan Ekebergabacken

Ekebergabacken 40

Förskolan Ekebergabacken är en nyöppnad förskola som är belägen uppe på Ekebergabacken i Farsta. Vi är en förskola med sex avdelningar (små, mellan och stor).Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
104
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
38 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Ekebergabacken förskola arbetar vi mycket i smågrupper och utifrån olika teman och projekt där barnens inflytande och intressen ligger till grund för verksamheten. Barnen får i en trygg och inspirerande miljö utveckla sina färdigheter och idéer, prova olika aktiviteter samt fördjupa sina intressen. Pedagogerna är närvarande vuxna som finns för att trygga miljön och skapa arenor för lek, lärande och utveckling.

Inne- och utemiljö

På gården har vi tillgång till sandlåda, klätterställning, vippgungor, lekstuga, staffli och en massa leksaker.

Kost och måltider

Förskolan har en egen kock som lagar maten från grunden. Menyerna är utarbetade av enhetens kockar, och består av 65% ekologiska råvaror. Pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas. Förskolan har matavfallshantering.

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskole- psykolog.

Mer om oss

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik.

Övrigt

Förskolan Ekebergabacken har precis flytta tillbaka till nybyggda lokaler på Ekebergabacken 40, efter att ha varit evakuerade under tre års tid till Sköndalsskolan.

Hitta hit

Bilder

Närbild på en gammal ek. I bakgrunden syns en ingång till förskolan. Foto.
Lekplats med gungfigurer som ser ut som lekfulla insekter. Foto.
Träramar med ljusprismor. Leksaker. Foto.

Uppdaterad