Ett vitt enplans hus med trappa upp till en entrén

Förskolan Ekebergabacken

Ekebergabacken 40

Förskolan Ekebergabacken är belägen på Sköndalskolans gård i ett naturskönt område i centrala Sköndal. Vi är en förskola med tre avdelningar (små, mellan och storbarn).

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
47
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
38 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Ekebergabacken förskola arbetar vi mycket i smågrupper och utifrån olika teman och projekt där barnens inflytande och intressen ligger till grund för verksamheten. Barnen får i en trygg och inspirerande miljö utveckla sina färdigheter och idéer, prova olika aktiviteter samt fördjupa sina intressen. Pedagogerna är närvarande vuxna som finns för att trygga miljön och skapa arenor för lek, lärande och utveckling.

Inne- och utemiljö

I dagsläget ligger vår förskola på Sköndalsskolans skolgård vi är tre avdelningar i ett hus. På gården har vi tillgång till sandlåda, klätterställning, vippgungor, lekstuga, staffli och en massa leksaker.

Kost och måltider

Förskolan får cateringmat levererad från ett skolkök. Menyerna är utarbetade av dietister, och består av 60% ekologiska råvaror. Pedagogernas förhållningssätt är att barnen erbjuds smaka på maten och lära sig ta lite i taget så att mat inte kastas. Förskolan har matavfallshantering.

Mål och vision

Barn och föräldrar möts av ett professionellt förhållningssätt och en pedagogisk lärmiljö där alla barns nyfikenhet, lust och förmåga tas tillvara. En tydlig, tillåtande och tillgänglig verksamhet där barnen är delaktiga i undervisning och lärande genom lek och lust.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att vid behov få specialpedagogiskt stöd. Vi har tillgång till specialpedagoger, talpedagog och förskole- psykolog.

Mer om oss

Förskolan är en del av den digitalisering som sker i samhället. Genom ett medvetet arbete på våra förskolor införs detta inom samtliga områden. Barnen blir producenter och medskapare och får ta del av kodning och programmering samt möta källkritik.

Övrigt

Förskolan Ekebergabacken är evakuerad till Bagarfruvägen 14 (Sköndalsskolan) och kommer att flytta till nybyggda lokaler på Ekebergabacken 40. De nya lokalerna förväntas vara färdiga för inflyttning januari 2023.

Hitta hit

Uppdaterad