Kreativ lek. Barn sitter på golvet i det kreativa rummet och målar med vattenfärger.

Förskolan Eden

Pär Lagerkvists gata 8-10

Visa på karta

Välkommen till förskolan Eden som är belägen på västra Kungsholmen, nära Hornsbergs strand. Vår viktigaste uppgift är att få barnen att känna vikten av sin delaktighet och möjlighet till påverkan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
105
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
25 %
Webbplats
http://www.facebook.com/eden.kungsholmen

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi har ett projektinriktat arbetssätt där barnen ges möjlighet till att få ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Ett projektinriktat arbetssätt är ett undersökande arbetssätt där barnen har en mycket aktiv roll i sitt eget kunskapsskapande med pedagogen som medforskare.

Vi arbetar medvetet för en hållbar utveckling tillsammans med barnen, genom att skapa olika möjligheter för att mötas kring hållbarhet i meningsfulla sammanhang. Vår viktigaste uppgift är att inge hopp och framtidstro och att få barnen att känna vikten av sin delaktighet och möjlighet till påverkan. Vårt mål är att öka medvetenheten och att förstärka hur allt är förbundet med varandra gällande hållbarhetsfrågor. Praktiskt kan detta arbete handla om källsortering, återbruksmaterial, skräpplockardag, kunskap om kretslopp, naturupplevelser och arbete med olika naturmaterial.

I vår verksamhet använder vi oss av digital teknik i form av bland annat lärplatta, dator, kamera, projektor och smartmobil. Vi ser digital teknik som pedagogiska och kompletterande verktyg till barnens aktiviteter och undersökande. De digitala verktygen används även för att dokumentera verksamheten med fokus på utveckling och lärande.

Vårt arbete med digital teknik grundar sig på läroplanens mål och intentioner och aktuell forskning. Genom att vi på förskolan arbetar med informations- och kommunikationsteknik ges alla barn samma förutsättningar och möjligheter till att lägga en grund för kommunikation, samspel och ett livslångt lärande.

Inne- och utemiljö

Vår verksamhet består av två plan i ett bostadsrättshus med stora ljusa lokaler. På entréplan finns barnvagnsförråd, tillagningskök och varutransportingång. På övre plan finns avdelningar, kontor och personalrum. Förskolan har även två avdelningar i angränsande bostadsrättshus. Förskolan ligger i direkt anslutning till Nelly Sachs park där vi bedriver delar av vår utomhusverksamhet. I parken finns tillgång till kuperad terräng, olika underlag, lekplatser och sittplatser.

Kost och måltider

I vårt tillagningskök arbetar vår kock mot en hållbar livsmedelsproduktion med minskat klimatavtryck och mindre miljöbelastning som mål. Vi köper in en stor del ekologiska och kravmärkta livsmedel samt jobbar mot en större del vegetabiliska källor till protein framför animaliska alternativ i måltidsplanering och tillagning. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer för bra måltider i förskolan samt Stockholms stads miljöprogram och tillagar varje dag god, näringsriktig mat från grunden.

Mål och vision

På Eden, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Förskolan ligger i ett bostadsrättshus i ljusa och moderna lokaler. På vår gata ligger Nelly Sachs park som vi ofta besöker och ett stenkast bort finns grönområdet runt Kristinebergs IP.

På Eden arbetar vi målmedvetet med hållbar utveckling. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Mer om oss

Föräldravisning

Om ni är nyfikna och vill veta mer om vår verksamhet är ni välkomna till vår föräldravisning som vi har en gång per månad, klockan 09.15, ingång "Lilla Eden" med adress Nordenflychtsvägen 61.

Kontakta Gabriella för att boka visning, mobilnummer 08 508 08 589.

Vårens föräldravisningar har följande datum:

  • 25 september
  • 30 oktober
  • 27 november
  • 18 december

Varmt Välkomna!

Hitta hit

Uppdaterad