En inhägnad lekplats med rutschkana och sandlåda.

Förskolan Delfi

Hyppingeplan 25

Vi är en förskola som funnits sedan 1986 och finns i Nordvästra Storstockholm med skogs- och åkermark inpå knutarna. Verksamheten består av sex heltidspedagoger och en deltidspedagog. Tvåspråkighet står i fokus: identitet, språk, kultur och lärande.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
25
Antal barn per årsarbetare
4
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Delfi erbjuder en mångsidig verksamhet som grundar sig på förskolans läroplan Lpfö98. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation och reflekterar både med barn och andra pedagoger så att vi hittar lämpliga utmaningar och lyfter fram gruppens betydelse i barnens läroprocesser samtidigt som vi arbetar utifrån varje barns förmåga och intresse. Vi stimulerar barns språkutveckling genom ett medvetet språkutvecklande förhållningssätt, som även främjar barnens matematiska tänkande.

Förskolan har 2 avdelningar, en småbarnsavdelning för barn mellan 1–3 år och en 4–6 år.

Våra riktlinjer är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhälle vilar på, ge ansvar, trygghet och glädje.

Arbeta för individens okränkbarhet, social kompetens, frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen. Vi lär barnen att visa respekt mot varandra och vuxna.

Verksamheten arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för barnen oavsett bakgrund.

Vårdnadshavare informeras om verksamhetens mål och syfte samt ges alltid möjlighet till inflytande.

Vår förskola präglas av engagemang, utveckling, lekfullhet, empati och glädje.

Inne- och utemiljö

Förskolan inryms i bottenplanet på ett bostadshus. Gården är inhägnad och har sandlåda, klätterställning och gunghäst. Gården är anpassad för såväl de stora som små barnen. Nydals parklek ligger två min promenad från förskolan. Där är vi ofta och leker med barnen. Vi har även mycket nära till skog och natur, dit vi ofta har utflykter.

Kost och måltider

Vi strävar efter att servera god och nyttig mat. Maten kommer från Kleins Kitchen och är väldigt uppskattad av både barn och personal. För övrigt försöker vi undvika socker så långt det är möjligt.

Mål och vision

Vår ambition är att det skall vara god kvalitet på vår verksamhet. Med detta menas att barnen i förskolan blir stimulerade och får en god grund för att möta kommande 6:års verksamhet. Med lyhördhet kan man tillgodose varje barns individuella behov och därigenom även väcka barnens intresse för att lättare kunna lära. Vi använder oss bland annat av skapande verksamhet och portfoliometodik för att kunna följa detta.

Med de äldre barnen har vi mycket fokus på miljö, naturkunskap, matematik, teknik och social kompetens.

Vi arbetar mycket med temaarbete, språk, litteratur och teater.

Varje jul har vi en teaterpjäs för föräldrarna som uppskattas mycket.

Mer om oss

Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad