En samling leksaker och gosedjur på en hylla inne på förskolan.

Förskolan Dartanjangs gata 3

Dartanjangs gata 3

Visa på karta

Förskolan Dartanjangs gata 3 är en av fem förskolor i förskoleområde 2. På Förskolan Dartanjangs gata 3 i Annedal ges alla barn möjlighet till lärande och utveckling i en omsorgsfull och trygg miljö.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
90
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
40 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår pedagogik bygger på det omsorgsfulla lärandet, hållbarhet och barnens lustfyllda lek. Barnens utveckling och lärande sker utifrån deras egna förutsättningar, erfarenheter och intressen. Pedagogernas uppgift är att stötta, finnas nära samt utmana barnens lärande. Vår uppgift är också att möjliggöra barnens utveckling av olika förmågor, till exempel att lyssna, berätta, kommunicera, ställa frågor, använda matematiska begrepp och teknik.

Barnen får med sig ett medvetet, kritiskt tänkande. De lär sig samarbeta och växer till självständiga individer med styrka att stå upp för demokratiska värderingar på förskolan och i samhället.

På förskolan får barnen fundera, utforska och problematisera i små grupper kring deras frågor. Vi arbetar projektinriktat med temat ”hållbar utveckling” tillsammans. I mötet med varandra och med olika uttryckssätt får barnen möjlighet att lösa problem och söka svar på sina frågor.

Inne- och utemiljö

Vi har ljusa lokaler väl anpassade för förskoleverksamhet med plats för lek, lärande och skapande. Vår pedagogiska miljö är under ständig utveckling och vi lägger stor vikt vid att anpassa miljön efter barnens intressen och pågående projekt.

Gården vetter mot gröna Lönnebergaparken som erbjuder stora lekytor, gungor, pulkabacke och idrottslek. Vi använder naturen i lärandet och har nära till grönområden, skog och parker.

Kost och måltider

Vi ser måltiderna som en viktig del i vårt pedagogiska arbete och i arbetet för jämlik hälsa. Goda och bra måltider bidrar till matglädje, goda matvanor och gemenskap. Det är också en förutsättning för att orka leka, lära och utvecklas.

Vi har tillagningskök och egen kock på förskolan samt arbetar med att använda minst 40 procent ekologiska livsmedel. Vi arbetar efter Livsmedelsverkets råd ”Bra mat i förskolan”.

Mål och vision

Lärande av högsta kvalitet

Vi arbetar för ett omsorgsfullt lärande av högsta kvalitet. Förskolan har en öppen och trygg lärandemiljö där ansvarstagande och delaktighet ständigt är under utveckling. Vi arbetar med demokratiska värderingar som lägger grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet.

I en omsorgsfull och trygg miljö på våra förskolor ges alla barn möjlighet till lärande och utveckling. Vi har tagit ställning för en människosyn, en kunskapssyn och ett pedagogiskt arbetssätt som bygger på en stark övertygelse om barns möjligheter. Detta innebär att vi tror på barns inneboende drivkraft och lust att upptäcka, undersöka och lära.

Lek på förskolan

Leken är viktig för barns utveckling och lärande samt genomsyrar hela förskolans verksamhet. I leken tränar barnet alla sina färdigheter, bearbetar upplevelser, testar tankemodeller, fantiserar och prövar.

Leken främjar även social kompetens. I förskolan får barnen vänner, här finns också spännande material som berikar leken. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

Pedagogisk dokumentation

För att synliggöra barnens intressen, erfarenheter och behov samt driva ett utforskande och processinriktat arbete framåt arbetar förskolorna med pedagogisk dokumentation och reflektion som ett redskap.

Mer om oss

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Övrigt

Visning av förskolan

Välkommen på visning av förskolan den 21 maj klockan 10.00. 

Hitta hit

Uppdaterad