Förskolan Dammen

Igeldammsgatan 22C

Visa på karta

Välkommen till förskolan Dammen, en nybyggd förskola med sex avdelningar. Vi lägger stor vikt vid att skapa sammanhang där barnen får möjlighet att mötas och lära tillsammans och där deras nyfikenhet och lust att lära visar vägen för vårt arbete.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
71
Antal barn per årsarbetare
4,7
Andel legitimerade förskollärare
49 %
Webbplats
http://www.facebook.com/dammen.kungsholmen/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår verksamhet tar utgångspunkt i ett utforskande förhållningssätt där barn och pedagoger tillsammans undersöker och skapar mening.

Vår verksamhet erbjuder en mångfald av uttryckssätt som exempelvis dans, musik, måleri och tecknande, vilka alla bidrar i barnens lärprocesser. Vi skapar och tar tillvara på tillfällen där barnen möts för att undersöka, reflektera, diskutera och lära tillsammans.

Vi arbetar i projekt som utgår från vad barnen visar intresse och nyfikenhet inför. Vi pedagoger skapar förutsättningar, tillfällen och miljöer som gör att barnen kan fördjupa sig i det som förundrar dem.

Inne- och utemiljö

Innemiljön spelar en viktig roll och vi erbjuder en mångfald av material som kan locka barnen och utmana deras lärprocesser. Miljöerna är iscensatta för att skapa samarbete mellan barnen och är utformade så att alla kan känna självständighet och inflytande.

Vi har en egen liten gård samt möjlighet att samutnyttja en större innergård med de boende. Våra två terrasser skapar en närhet mellan inne och ute och ger möjlighet att dela upp barnen i mindre grupper för utevistelse.

Kost och måltider

För oss är det viktigt att servera bra mat som ger barnen energi för hela dagen. Därför har vi en kock som varje dag serverar vällagad och varierad mat med hög andel ekologiska livsmedel. Två gånger i veckan får alla vegetarisk lunch.

Mål och vision

På Dammen, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Här möts barnen av engagerade pedagoger och möjlighet till lek och lärande på ett laborativt och undersökande sätt. Vi har en unik uteateljé som uppskattas av barnen och våra terrasser skapar närhet mellan verksamheten inne och ute.

För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Mer om oss

Förutom Dammen finns även förskolorna Röda villan, Kungsholmens västra förskola (Gula villan), Valvet, Kronan och Kronobergsparken i Sankt Görans förskoleenhet.

Övrigt

Vill du veta mer om förskolan Dammen? Kom på visning klockan 15.15 följande datum:

  • 25 mars
  • 29 april
  • 27 maj
  • 17 juni

Under visningen kommer en pedagog att berätta om utbildningen på förskolan och ni kommer också att få titta in i den pedagogiska miljön. Det blir självklart också tid för frågor som ni vårdnadshavare har. Vill du delta i visningen? Anmäl dig då till karin.erhardsson@edu.stockholm.se

Varmt välkommen!

Hitta hit

Uppdaterad