Bild på förskolans tegelfasad samt stora och lummiga förskolegård som inbjuder till aktiva lekar.

Förskolan Concordiavägen 29

Concordiavägen 29

Visa på karta

Förskolan har fyra avdelningar fördelat på två avdelningar för äldre barn och två avdelningar för yngre barn. Förskolan har flera gemensamma utrymmen, som rörelserum och ateljé. Förskolans gård erbjuder stora fria ytor, växtlighet och kuperad mark.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
69
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel legitimerade förskollärare
29 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi har ett projektinriktat arbetssätt som innebär att vi fördjupar oss kring ett område under en längre tid. Samtliga avdelningar arbetar med vårt övergripande tema Barnens Bredäng.

Arbetet med att utveckla barnens språk är ett viktigt uppdrag som vi delar med er som vårdnadshavare. Genom att lyssna på barnen och att utmana dem till intressanta samtal arbetar vi med att utveckla deras språk och kommunikation. Vi använder barnböcker för att diskutera bland annat känslor och likabehandlingsfrågor tillsammans med barnen.

Vi ser leken som ett tillfälle för barn att utveckla sin fantasi och att bearbeta sina upplevelser. Utforskande av naturvetenskap och matematik sker i lekfulla sammanhang.

Alla barn deltar vid minst en professionell kulturupplevelse per termin. Innehållet i dessa arbetar vi vidare med på förskolan utifrån barnens frågor och tankar.

Digitalisering i förskolan innebär att barnen får möjlighet att utforska olika lärområden och fenomen med moderna digitala verktyg.

Inne- och utemiljö

Vi är ute varje dag och vi använder vår egen gård och närliggande skogsområde och parker. Ute på gården finns möjlighet till stor variation av lekar och aktiviteter i fasta lekplatser och med material som pedagogerna tar fram.

Inomhus introduceras materialet till barnen och är sedan tillgängligt för dem att ta fram på egen hand. Fokus ligger på utforskande miljöer där barnens egen fantasi och nyfikenhet får ta plats.

Kost och måltider

I köket lagas den mesta maten från grunden. Inköp av maten planeras efter säsong med stort fokus på ekologisk mat. För att minska vår klimatpåverkan serveras vegetarisk mat minst två dagar i veckan. Förutom lunch serveras frukost och mellanmål. Vi följer Livsmedelsverkets riktlinjer för förskola.

Mål och vision

Förskolans läroplan ligger till grund för allt arbete som vi gör på förskolorna i Skärholmens stadsdelsförvaltning. Med hjälp av dokumentation och reflektion, följer vi upp och utvecklar vår verksamhet. Med hjälp av dokumentationen kan vi också följa barnens utveckling. Varje år utarbetas dessutom en Likabehandlingsplan där vi säkerställer vårt arbete kring en trygg verksamhet för alla barn, både i vårt förebyggande arbete och hur vi hanterar eventuella situationer som uppstår.

Trygga och nyfikna

I Skärholmens stadsdelsförvaltnings förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Mat och klimat

Våra förskolor erbjuder måltider som är näringsrika, goda och i allt högre grad ekologiska i enlighet med Stockholms stads strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Vi arbetar för att minska klimatpåverkan genom att servera måltider med en hög andel ekologiskt innehåll samt att minska avfall och matsvinn. Förskolans kocknätverk inspirerar till användning av, och kunskap kring, klimatsmarta och ekologiska livsmedel.

Kemikaliesmart

Arbetet för en kemikaliesmart och giftfri förskola fortsätter med Kemikaliecentrums vägledning som utgångspunkt. Kemikaliecentrum

Särskilt stöd och behov

Vi anpassar verksamheten och utvecklar arbetet i samarbete med föräldrar/vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Du som arbetar kvällar, nätter och helger, så kallad obekväm arbetstid, och har barn mellan 1 och 12 år kan ansöka om att få barnomsorg under dessa tider. Du är välkommen att ringa Kontaktcenter eller skicka in frågor via e-post:

Telefon: 08-508 00 508 
E-post: forskola@stockholm.se

Mer om oss

Vänligen kontakta oss om du har frågor om kötid:

Telefon: 08-508 240 81
E-post: carina.m.pettersson@edu.stockholm.se

Övrigt

Förskolan har en övervåning och en undervåning.

Telefonnummer

  • Avdelning Blå: 08-508 24 372
  • Avdelning Röd: 08-508 24 378
  • Avdelning Grön: 08-508 24 373
  • Avdelning Gul: 08-508 24 379
  • Köket: 08-508 24 120

Hitta hit

Uppdaterad