Barn på rad

Förskolan Byttan

Norrbackagatan 41

Visa på karta

Förskolan Byttan är ett personalkooperativ i Birkastan i Stockholm. Vi har bedrivit förskoleverksamhet i privat regi sedan 1994. V har tre avdelningar. Vår verksamhet har som övergripande mål att vara trygg, rolig och lärorik för alla barn.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
4,4
Andel legitimerade förskollärare
31 %
Webbplats
http://www.forskolanbyttan.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Byttan arbetar efter traditionell förskolepedagogik. Vi erbjuder en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet. Vi vill även att vår verksamhet skall utveckla barnens sociala kompetens och deras kommunikativa förmåga. I samarbete med hemmet vill vi att varje barn ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Inne- och utemiljö

Vi bedriver vår verksamhet i stora ljusa lokaler på nedre botten i ett hyreshus, nyligen har vi fått en genomgripande renovering av golv och belysning. Vi har en egen trevlig gård med flera lekredskap för barnen att inspireras av. Dessutom har vi en konstgräsmatta, vilket gör delar av gården till en trevlig grön lekyta. Närheten till flera parker gör att barnen kan få en varierad utevistelse beroende på sin ålder.

Kost och måltider

På förskolan serveras mat från en cateringfirma. Maten är till betydande del ekologisk.

Mål och vision

Hos oss är barnens egna tankar och idéer viktiga, vi vill att barnen ska vara delaktiga i sin dag på förskolan. Därigenom lär sig barnen respekt för sin egen person och sin omgivning. Flickor och pojkar ska ges samma möjligheter att utveckla sina förmågor och intressen. Genom att vara goda förebilder och alltid vara närvarande stärker vi barnens tillit och empati. Vi granskar kontinuerligt vårt material, vår miljö och varandra för att stärka jämställdhetsarbetet.

Varje barns trygghet och den medvetna användningen av leken, sången, musiken och den skapande verksamheten är en viktig del i förskolans utbildning och ges stort utrymme. Här utvecklas kroppsuppfattning, motorik, språk, nyfikenhet och förmåga att bearbeta sin omvärld. Barnens ord- och begreppsförråd utvecklas genom ett nära samspel mellan barn och mellan barn och vuxna.

Förskolan medverkar också till att ge barnen ett bra förhållningssätt till natur och miljö. Vi ser till att barnen får en regelbunden utevistelse. Förskolans personal har en öppenhet gentemot barnens idéer. Som observatörer och inspiratörer kan vi förändra miljön och skapa verktyg utifrån barnens behov.

Vi vuxna är goda förebilder genom att ha ett vårdat och nyanserat språk. Vi vill medverka till att barnens egna intressen och behov ligger till grund för förskolans verksamhet. Vår uppgift som personal blir att observera och lyssna på varje enskilt barn så att vi kan bistå med idéer och verktyg för barnets utveckling, forskande och lärande.

Mer om oss

Vi har visningar av förskolan ungefär en gång i månaden. På vår hemsida www.forskolanbyttan.se kan ni hitta datum för kommande visning. Vi vill att ni anmäler er i förväg till den visning ni vill gå på.

Hitta hit

Uppdaterad