Fasadbild på äldre gult hus.

Förskolan Bonk

Blecktornsgränd 10

Visa på karta

Bonks filosofi bygger på att föräldrarna tillsammans med utbildad personal skapar den miljö som barnen tillbringar dagarna i. Föräldrarna rör sig hemvant i verksamheten och barnen känner föräldrarnas närvaro.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående (föräldrakooperativ)
Antal barn
39
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
30 %
Webbplats
http://www.forskolanbonk.se/

Tillgänglighet

  • Hörselteknisk utrustning
  • Kontrastmarkering
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Borta bra men hemma bäst

Bonks filosofi bygger på att föräldrarna tillsammans med utbildad personal skapar den miljö som barnen tillbringar dagarna i. Föräldrarna rör sig hemvant i verksamheten och barnen känner föräldrarnas närvaro. Personalen står för helheten och pedagogiken.

Leka och lära ute och inne

På Bonk är det lika viktigt med fri lek som med vuxenstyrda aktiviteter. Oftast börjar och slutar dagen ute på vår gård. Vi gör roliga utflykter, beroende på årstid, väder och barnens ålder åker vi till skogen, går på museum eller hänger i favoritparken.

Inne- och utemiljö

Bonk finns i två hus på samma gård. Enbart förskolan har tillgång till hus och gård där vi har egen lekutrustning. Småbarnen bor lättillgängligt i ett eget gårdshus utan trappor. De två andra avdelningarna bor i stora huset på två olika våningsplan. Varje avdelning har flera tillgängliga rum som möjliggör att dela grupperna eller att specialisera rum efter intresse och behov.

Kost och måltider

Förskolan delar kock med Maria Magdalena förskola och vi eftersträvar ekologiskt och närodlat, vi lagar inga hel eller halvfabrikat och strävar efter ett minimum av socker. All mat även specialkost är lagad från grunden. Vi har en anställd köksresurs som hjälper oss med servering och disk. Vår köksresurs serverar även mellanmål och lagar mat vid behov.

Mål och vision

Alla barn på Bonk ska känna sig trygga med alla oss vuxna och barn som utgör Bonk. Alla ska känna sig som en betydelsefull medlem i gruppen. LIKA VÄRDE Vi anser att alla barn har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i förskolan, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Vi arbetar långsiktigt och aktivt för att förebygga diskriminering eller annan kränkande behandling. Personalen och föräldrarna har deltagit i utformandet av likabehandlingsplanen och den är väl känd av alla på förskolan.

Vi är i grunden ett föräldrakooperativ och det speglar hur vi arbetar med barnen. Vi gillar nära kontakt med föräldrar och har stor samarbetsyta. Vi följer läroplanen genom till exempel tema arbete, olika långa eller korta projekt samt är mycket lyhörda för vad barnen är intresserade av.

Vårt mål är att alla barn och vuxna ska tycka att Bonk är en rolig, härlig och trygg plats att vara på.

Mer om oss

Personalen står för helheten och pedagogiken.

Övrigt

Förskolan Bonk är antagligen Sveriges äldsta föräldrakooperativ och har funnits sedan 1973! Vi finns vid Mariaberget i ett gult 1700-tals hus med egen innergård. BORTA BRA MEN HEMMA BÄST!

Hitta hit

Uppdaterad