En solig tvåvåningsbyggnad med sandlåda och en pergola på gården

Förskolan Bokkammaren

Maltesholmsvägen 91

Välkommen till förskolan Bokkammaren! Vår vision är: ”Tillsammans lär vi för livet och skapar glada minnen”. På enhetens förskolor erbjuds barnen en lustfull och lärorik tid med människans lika värde i fokus.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
80
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
32 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Bokkammaren ingår i Hässelbygårds förskoleenhet. Förskolan har fem avdelningar för barn mellan 1 och 5 år, avdelningarna Blå, Grön, Gul, Röd och Orange. Avdelningarna samarbetar i baser: Grön/blå är för de allra yngsta barnen. Röd/gul för 3 och 4 åringar och Orange för de äldsta barnen.

Här får barnen utforska och prova sig fram genom upptäcktsfärder i skog och mark, och genom att skapa, leka, dansa och sjunga. Särskilt fokus läggs på läsning och berättande. Vi vill ha roligt tillsammans och lära för livet! Vi arbetar med "Före Bornholmsmodellen", ett språkutvecklande arbetssätt genom högläsning, berättande och språklekar.

NTA "naturvetenskap och teknik för alla" är ett arbetssätt där barnen erbjuds att experimentera och dra slutsatser utifrån olika teman såsom luft, vatten , ljus och ljud. Vi utgår från barnens intressen och idéer i de olika teman vi arbetar med och dokumenterar det gemensamma arbetet på förskolan där du som förälder kan ta del av det.

Vi eftersträvar ett gott samarbete med er föräldrar och därför ska alla få ett professionellt bemötande och känna sig trygga med att framföra sina synpunkter. Vi bjuder in till olika sammankomster som föräldramöten, öppet hus, firande av traditioner och erbjuder utvecklingssamtal.

Inne- och utemiljö

Förskolan byggdes 2016 och har lokaler där barnen erbjuds olika mötesplatser för lek, lärande och omsorg. Miljö och material utgår från barnens delaktighet och inflytande. Vi har ett stort "torg" där det erbjuds olika material som lera, sand, konstruktion, klippa, klistra och målning. Förskolan har också ett eget bibliotek. Gården ligger vid en gångväg mot parklek och skog. På gården kan barnen bland annat leka, klättra, gräva, odla och leka med vatten.

Kost och måltider

I köket arbetar vår kock med ansvar för planering och tillagning av måltiderna. Livsmedelsverkets rekommendationer: "Bra mat i förskolan" är vägledande. Cirka 40 % av livsmedlen är ekologiska.

Mål och vision

Vår vision är: "Tillsammans lär vi för livet och skapar glada minnen!" Vårt pedagogiska ställningstagande är att barnen erbjuds meningsfulla sammanhang där det är roligt, tryggt och lärorikt att vara. Barnens rätt till delaktighet och inflytande är utgångspunkten och barnen ges förutsättningar och möjligheter att förstå sin omvärld.

Hitta hit

Uppdaterad