En solig tvåvåningsbyggnad med en del av förskolegården.

Förskolan Blomsterkungen

Blomsterkungsvägen 235

Visa på karta

Hässelby norra förskolor erbjuder en utmanande, rolig, innehållsrik och trygg miljö för dig och ditt barn. På våra förskolor möter barnen engagerade pedagoger som vill att varje dag ska vara lärorik, kreativ och lustfylld.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
123
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
28 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Utifrån en humanistisk människosyn och demokratiska värderingar lägger vi grunden till ett livslångt lärande, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolorna arbetar utifrån en syn som betonar alla barns lika värde. I Hässelby norra förskolor arbetar vi med inriktning mot NTA, Naturvetenskap och teknik för alla. Inom NTA utforskar barnen olika naturvetenskapliga fenomen. Genom att ställa hypoteser, pröva sig fram och samarbeta utvecklar barnen sina förmågor att hitta kreativa och innovativa lösningar på olika problem. Vi tar vara på barnens intresse för naturvetenskap och teknik och genom ett utforskande och reflekterande arbetssätt utvecklar barnen nya kunskaper och erfarenheter.

Inne- och utemiljö

Våra förskolor ligger i lugna bostadsområden omgärdade av skog och grönområden. Förskolorna har stora, ljusa lokaler med mycket plats för lek, utforskande och lärande. Det finns rum och utrymmen för både skapande, experiment och konstruktion. Pedagogerna ser till att miljön är varierad, utmanande och väcker barnens nyfikenhet. Både inne- och utemiljön formas efter barnens intressen och behov.

Kost och måltider

Vi serverar vällagad och näringsrik mat på alla våra förskolor och använder ekologiska livsmedel när det är möjligt. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål, på förmiddagen serveras även frukt. Vi följer Livsmedelsverkets råd ”Bra mat i förskolan”.

Mål och vision

Barnens tankar, nyfikenhet och intressen ligger till grund för den verksamhet som bedrivs i våra förskolor. Utevistelse, sång, musik, rörelse, skapande och konstruktion är några delar av barnens dag. Den sociala samvaron är självfallet en stor del av verksamheten då barn lär i mötet med andra. Att i samspel med andra barn och vuxna få upptäcka och utforska, att få argumentera och lyssna, samarbeta och hitta lösningar tillsammans lägger grunden för ett livslångt lärande.

I Hässelby norra förskolor arbetar vi med projekt. Det betyder att barnen och pedagogerna utforskar olika intresseområden tillsammans. Många gånger har de ett naturvetenskapligt innehåll då vi arbetar med NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) inom enheten. Projekten dokumenteras med hjälp av pedagogisk dokumentation. Den pedagogiska dokumentationen består bland annat av barnens tankar och reflektioner kring projektet. För barnen är det ett sätt att bli medvetna om sitt eget lärande och få ett inflytande över sin dag på förskolan. Som vårdnadshavare är den pedagogiska dokumentationen en möjlighet att följa barnens läroprocess.

Mer om oss

Under inskolningen lägger vi grunden för en tillitsfull relation mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger. Vi tillämpar individanpassad, även kallad föräldraaktiv, inskolning. Det betyder att ni som vårdnadshavare deltar aktivt i verksamheten under den första tiden. Genom olika former av möten vill vi stödja ett bra samarbete med er vårdnadshavare. Utvecklingssamtalet där vi tillsammans tittar på ditt barns utveckling är ett viktigt tillfälle till samverkan.

Övrigt

Ring oss om du vill boka ett besök på förskolan.

Hitta hit

Uppdaterad