Tecknad bild

Förskolan Blå kullen

Nykvarnsvägen 10

Blå Kullen är en kommunal förskola i Stureby. På förskolan finns två avdelningar för barn i åldrarna 1-3 år och två för 3-5-åringar. Vi har rymliga lokaler som inbjuder till lek och kreativitet. Gården är en naturtomt med träd och kuperad terräng.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
4,3
Andel legitimerade förskollärare
51 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår främsta utgångspunkt är att erbjuda barnen en trygg, rolig och lekfull, men också omväxlande och meningsfylld verksamhet. Vår barnsyn präglas av en stark tilltro till barnens kapacitet att utvecklas och lära i sin takt och på sitt sätt. Därför är vår övergripande målsättning att utveckla varje barns tillit till sig själv och sina egna speciella förmågor.

För att detta ska kunna uppnås krävs att vi pedagoger är lyhörda, delaktiga och flexibla. I vårt arbete med barnen utgår vi ifrån våra framarbetade ledord

 • förundran
 • lyssnande
 • nyfikenhet
 • dialog
 • mod
 • ansvar.

I vår dagliga samvaro med barngruppen eftersträvar vi att varje barn ska uppleva att vi tar det på allvar, att det är en betydelsefull person och en viktig gruppmedlem.

Vår ambition är också att vårdnadshavare ska känna förtroende för vår verksamhet och uppleva att barnen trivs, utvecklas och lär hos oss.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i ett äldre villaområde nära tunnelbanan. Runt huset har vi en stor härlig skogstomt som inspirerar till lek.

Kost och måltider

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning satsar på bra mat och goda måltidsvanor inom våra förskolor då vi vet att det främjar en hälsosam och positiv hälsoutveckling för barnen.

Mål och vision

Blå Kullens arbete utgår ifrån förskolans styrdokument som till exempel Läroplanen för förskolan, Enskede Gårds verksamhetsplan och Blå Kullens likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling.

Verksamheten dokumenteras kontinuerligt av oss bland annat med hjälp av bilder, observationer och intervjuer. På så vis får vi kunskap om barnens intressen, förförståelse och behov i olika situationer.

Vi söker och efterfrågar även barnens tankar kring, och synpunkter på våra aktiviteter och vår miljö.

Den pedagogiska miljön skapas utifrån orden

 • kommunikation
 • glädje
 • likheter/olikheter
 • fantasi
 • inflytande.

Genom att använda oss av pedagogiska dokumentationer möjliggörs att tillsammans – i arbetslaget, med barnen och med vårdnadshavare reflektera över verksamheten. Dessa pedagogiska dokumentationer syftar till att föra barnens lärande och utveckling framåt, liksom vår pedagogiska verksamhet.

På Blå Kullen har vi för avsikt att dagligen dela upp gruppen i grupper om färre barn med närvarande pedagoger i syfte att skapa kommunikationsutrymme. Vi använder oss även av öppna frågor och utmaningar.

Mer om oss

Arbetssättet medger stort utrymme till dialog mellan barn-barn och barn-pedagog. Barnen möjliggörs att uttrycka sina tankar och idéer samt att ta del av varandras åsikter, strategier och kunskaper. Det enskilda barnets kunskaper blir gruppens och tvärt om. Vi vill även erbjuda barnen en utmanande miljö där materialet är synligt, lättillgängligt, signalstarkt och undersökningsbart.

Övrigt

Genom vårt arbetssätt och vårt bemötande av alla barn vill vi uppmuntra, stödja och utveckla barnens lek och utforskande. Vi vill även på detta sätt möjliggöra barnen att känna tilltro till sin egen förmåga och utvecklas enligt sin egna förutsättningar.

Visningsdagar våren 2022

 • Tisdag den 3 maj klockan 09.30

Ring biträdande rektor Minna Berggren 08-508 14 079 för att boka visning.

Hitta hit

Uppdaterad