En ljusgrön förskolebyggnad och en gård med gräsmatta, buskar och en sandlåda.

Förskolan Björnen

Ivarskärrsvägen 4 B

Visa på karta

Välkommen till förskolan Björnen! Förskolan ligger i ett villa- och radhusområde i Vinsta med närhet till natur, lekparker, skolor och bussar. Förskolan har en avdelning för barn 1–3 år och en för barn 3–6 år.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
35
Antal barn per årsarbetare
4,6
Andel legitimerade förskollärare
27 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barnens lust att lära, deras tankar och erfarenheter ligger till grund för vår verksamhet. Alla barn ska känna sig tagna på allvar, uppleva att de är delaktiga och se sig som en tillgång i gruppen.

På förskolan Björnen har vi ett projektinriktat arbetssätt och använder pedagogisk dokumentation. Genom det projektinriktade arbetssättet skapar personalen och barnen nya kunskaper och erfarenheter tillsammans. Barnens erfarenheter, deras nyfikenhet och lust att lära tas tillvara och utmanas vidare. Barnen delas in i mindre grupper där personalen lyssnar till barnen, ger dem möjlighet att uttrycka sina tankar och funderingar och att formulera sina egna frågeställningar. Barnen deltar i olika former av samarbete och beslutsfattande som syftar till att utveckla förmågan att förstå och handla efter demokratiska principer. Personalen arbetar tillsammans med barnen med olika uttrycksformer såsom drama, bild, sång och musik, bygg- och konstruktion och med många olika sorters skapandematerial. Det är viktigt för oss att ni vårdnadshavare känner att ni med tillit och förtroende kan lämna era barn till oss. Vi har olika forum såsom föräldramöten, utvecklingssamtal, vernissage, fixarkvällar, olika festligheter och traditioner, där vi informerar, berättar och visar verksamheten för er. Det ger oss tillfälle att tillsammans med er utveckla vår verksamhet.

Inne- och utemiljö

I miljöerna finns ett innehållsrikt och varierat material. Miljöerna anpassas efter barnens behov, intressen och erfarenheter med fokus på att göra det möjligt för barnen att agera självständigt. På förskolan finns olika pedagogiska miljöer såsom bygg- och konstruktion, ateljéer, språk- och läsmiljöer. På gården och i närmiljön ges barnen rika möjligheter till olika sorters lek, utforskande och aktiviteter såsom vattenlek, målning, olika former av experimenterande och rörelse.

Kost och måltider

I förskolans kök tillagas en näringsriktig kost från grunden. Ekologiska råvaror används i stor utsträckning. Olika sorters grönsaker, sallader, mjölk och vatten serveras alltid till maten. Frukt serveras under dagen. Barn och personal äter tillsammans på respektive avdelning. Maten serveras från ett buffébord, där barnen själva tar sin mat med stöd av en vuxen. Vid måltiden ges rika tillfällen för samtal och reflektion.

Mål och vision

Utifrån våra värdeord Ansvar, Respekt och Trygghet arbetar vi för att ge barnen kunskaper, positiva minnen, att barnen blir ansvarstagande och kan fatta egna beslut. Vår verksamhet utgår från Förskolans läroplan och dess syn på demokratiska värden och alla människors lika värde. Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och möjligheten för barnen att bli demokratiska medborgare.

Förskoletiden bygger på delaktighet, lärande och ömsesidig respekt och glädje. Vi har tilltro till barnens intellektuella förmågor och resurser, att vi lär av och med varandra och att vi förstår tillvaron på många olika sätt. Det innebär att personalen och barnen har en nyfiken, lyssnande, medforskande och reflekterande hållning som bejakar människors lika värde gentemot varandra. Den pedagogiska verksamheten präglas av barnens nyfikenhet, erfarenheter, tankar, behov och intressen.

Mer om oss

Vill du komma och besöka förskolan är du välkommen att ringa eller mejla oss och boka ett besök. Vid besöket presenterar vi verksamheten och du får se förskolans miljöer. Som vårdnadshavare har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom den maxtid (så kallad ramtid) förskolan måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Tiden är mellan klockan 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad