ok

Förskolan Bild & Tanke

Hägerstensvägen 301

Visa på karta

Dialog och skapande utgör grunden för ett rikt lärande. Barnen stöds i metodiskt utforskande och lär sig att förmedla sitt lärande. Utforskandet börjar alltid i barnens frågor, de iakttar & prövar; inne och ute.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
24
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel legitimerade förskollärare
40 %
Webbplats
http://forskolan.bild-tanke.org/

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar Reggio Emilia-inspirerat med gemensamt temaarbete för barnen stöttat av både ateljerista för det visuella utforskandet och ateljerista för det audiella undersökandes. Ateljeristorna ingår i vår grundbemanning och säkerställer barnens tillgång till de hundra språken. Vi värnar också lärandet i den fria leken, drama och utforskandet av naturen och de olika processerna. Vi har miljödagar där vi särskilt lyfter fram olika områden inom hållbar utveckling och miljövård. Hela verksamheten är uppbyggd på en komplementstanke, personalens kompetenser kompletterar varandra, de olika rummens pedagogiska miljö kompletterar varandra och aktiviteterna utformas för att ge möjlighet till en rik, mångfaldig miljö. Demokrati och dialog är grunden för allt arbete i förskolan.

Inne- och utemiljö

Inne

Olika rum har material för olika aktiviteter

 • naturrum
 • dramarum
 • musik/rörelserum
 • ateljé
 • sinnesrum.

Miljön stimulerar aktiviteter och lärande kring olika ämnesområden som matematik, naturkunskap, djurkunskap, språk, demokrati och så vidare. Barnen väljer aktiviteter och rör sig i rummen.

Ute

Ute finns stationer beroende på säsong

 • experiment i sandlådan
 • bokbungalow för avslappning och läsning
 • uteateljé och utesnickis
 • yta för bollek
 • två lekhus för olika typer av rollekar.

Kost och måltider

Vi äter i små grupper för att få en lugn och skön matstund med plats för samtal. Vi har eget förskolekök och maten lagas på plats från grunden. Vi erbjuder en kost utan kött, men med fisk (ofta 2 gånger per vecka). Vegetariska och veganska alternativ erbjuds också. Ekologiska varor, miljöpolicy även för kökets inköp, arbetar med varmkompost och plantering för att involvera barnen i kretsloppet.

Mål och vision

Vi ska skapa den bästa tänkbara förskolan för barnen. Utifrån en trygg bas i sin personliga och sociala utveckling utmanas barnen i sitt kunskapande. Vi vuxna arbetar som ett arbetslag på förskolan, och har också mindre ansvarsgrupper och vi ser verkligen varje barn. I gemensamma samtal om barnens utveckling gör vi utvecklingssamtal som bygger på läroplanens mål och som följs upp för att skapa progression. Vi ser till att barnen erbjuds utmaningar inom alla olika läroplansområden. Detta sker dels genom det pedagogiska upplägget, miljön och pedagogernas olika kompletterande kompetenser, och dels genom att vi i temaarbeten och olika småprojekt utforskar fenomen ur olika perspektiv enligt löpande planering efter läroplansmålen.

Hitta hit

Uppdaterad