Barn håller händerna i en cirkel på gräsmatta.

Förskolan Bävervägen 43

Bävervägen 43

Visa på karta

Förskolan Bävervägen 43 finns i Abrahamsberg med närhet till kollektiva färdmedel, skog och koloniområde. Förskolan är en av sex förskolor som ingår i förskoleområde 4.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
68
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
27 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Bävervägen 43 är en av sex förskolor som ingår i förskoleområde 4.

På våra förskolor arbetar vi utifrån värdegrunden och barnsynen i

  • Läroplan för förskolan
  • Stockholms stads förskoleprogram
  • Verksamhets- och likabehandlingsplan.

Det innebär att förskolans personal ska vara goda förebilder för barnen genom att visa glädje, hänsyn och omtanke om varandra. Vi visar respekt för barnen och tror på deras kompetens. Vi arbetar aktivt för att främja jämställdhet och ta till vara på mångfaldens möjligheter.

Förskolan erbjuder fantastiska tillfällen till lärande och gemenskap i gruppen. Vi ser även till det enskilda barnets behov. Vi verkar för att förskolan ska vara en trygg och utvecklande plats där alla känner sig välkomna och har ett värde.

Alla barn uppmuntras att uttrycka sina tankar och åsikter, att bli lyssnade till. Alla barn uppmuntras och ges stöd för fortsatt lärande och utveckling utifrån deras intressen och erfarenheter. Barnen delar med sig av sin kunskap till andra kamrater i olika aktiviteter och reflektioner.

Inne- och utemiljö

Förskolan är ett tvåvåningshus med stor och fin gård runtomkring. Barnens intressen och funderingar ligger till grund för verksamheten. Tillsammans med barnen utformar vi en miljö som inbjuder till skapande, fantasi, utforskande, lek och lärande.

Miljön är uppbyggd med olika stationer så att barnen själva ska kunna välja aktivitet. Barnen lär och utvecklas hela tiden i samspel med sin omgivning och erbjuds en stimulerande miljö som väcker nyfikenhet och upptäckarglädje.

Kost och måltider

Kökspersonalen har fokus på bra mat för barnen. Vi skapar en miljö som väcker nyfikenhet kring mat, färger och dofter. Menyn är varierad med näringsrika måltider, ekologiska varor, nyckelhålsmärkt, MSC märkt fisk och KRAV märkta produkter. Vi ingår i Stockholms stads matavfallshanteringsarbete som skapar delaktighet för barnen i arbetet med hållbar framtid.

Mål och vision

Vi hämtar inspiration till vårt arbete från Reggio Emilias filosofi. Det innebär att vi lyssnar på barnen och är lyhörda för deras behov och visar stor respekt för barnens tankar och olika uttryckssätt.

Med pedagogisk dokumentation får vi underlag för hur vi tillsammans med barnen kan skapa en spännande och utmanande verksamhet som utgår från deras intressen. Det innebär en förskolemiljö som är i ständig förändring och i process med barnens lärande och utveckling.

Genom att arbeta med barnen i små grupper får vi möjlighet att möta varje barns utveckling och intressen. Genom att lyssna på vårdnadshavare och ta tillvara deras synpunkter bildas en viktig länk mellan hem och förskola och en helhetssyn kring barnet. Det bidrar till såväl barnets som förskolans utveckling.

Mer om oss

Enheten leds av en rektor tillsammans med två biträdande rektorer. I ledningsgruppen ingår även en specialpedagog.

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Övrigt

Välkommen till förskolan för visning! Visningen är klockan 09.00–09.30 följande datum

2024

24 maj klockan 09.00–09.30
14 juni klockan 09.00–09.30

Anmäl gärna i förväg till förskolan att ni kommer.

Telefon: 08-508 06 930

Hitta hit

Uppdaterad