Förskolan Bällstaågatan 62

Bällstaågatan 62

Visa på karta

Förskolan är belägen på markplan i de nybyggda husen vid Bällstaån med utsikt över båthamnen i Annedal. Förskolan planerar att öppna oktober 2024. Ansökan till förskolan sker via stadens e-tjänst.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
Uppgift saknas
Antal barn per årsarbetare
Uppgift saknas
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår pedagogik bygger på det omsorgsfulla lärandet, hållbarhet och barnens lustfyllda lek. Barnens utveckling och lärande sker utifrån deras egna förutsättningar, erfarenheter och intressen. Pedagogernas uppgift är att stötta, finnas nära samt utmana barnens lärande. Vår uppgift är också att möjliggöra barnens utveckling av olika förmågor, till exempel att lyssna, berätta, kommunicera, ställa frågor, använda matematiska begrepp och teknik.

På förskolan får barnen fundera, utforska och problematisera i små grupper kring deras frågor. Vi arbetar tillsammans projektinriktat med temat ”hållbar utveckling”. I mötet med varandra och med olika uttryckssätt får barnen möjlighet att lösa problem och söka svar på sina frågor.

Förskolan har en viktig roll och fantastiska möjligheter att kunna arbeta för en hållbar utveckling. Våra vanor och beteenden formas i unga år. Att skapa en hållbar framtid handlar bland annat om att bygga från grunden. Vi vill redan i förskolan grundlägga goda vanor och skapa en handlingskompetens för att möta framtidens utmaningar. Genom leken skapar barnen goda förutsättningar för demokratiska processer. Ytterst handlar det om livskvalitet för alla nu och i framtiden. Förskoleområdet deltar i ett forskningsprogram som handlar om hållbar utveckling där förskolan samarbetar med forskare.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön utformas och förändras utifrån barnens intressen och utvecklingsnivå. Det pedagogiska material som finns tillgängligt anpassas utifrån barngruppens förutsättningar.

Vår pedagogiska miljö är under ständig utveckling, vi lägger stor vikt vid att anpassa miljön efter barnens intressen och pågående projekt. Vi använder naturen i lärandet och förskolan besöker olika grönområden i närheten där barn och pedagoger utforskar miljön tillsammans.

Kost och måltider

Måltiderna är en viktig del i vårt pedagogiska arbete och i arbetet för god hälsa. Goda och bra måltider bidrar till matglädje, goda matvanor och gemenskap. Det är också en förutsättning för att orka leka, lära och utvecklas. Förskoleområdet har gemensam meny och förskolan har ett tillagningskök med egen kock. Brommas kommunala förskolor har en måltidsstrateg som hjälper förskolorna i arbetet med hållbara måltider, till exempel genom att minska matsvinnet och öka andelen vegetariska måltider.

Mål och vision

Förskolan har en öppen och inspirerande lärandemiljö där ansvarstagande och delaktighet ständigt är under utveckling. I en omsorgsfull och trygg miljö ges alla barn möjlighet till lärande och utveckling. Vi tror på barns inneboende drivkraft och lust att upptäcka, undersöka och lära.

Vi vill att barnen får med sig ett medvetet, kritiskt tänkande. De ska lära sig samarbeta och växa till självständiga individer med styrka att stå upp för demokratiska värderingar på förskolan och i samhället.

Lek på förskolan

Leken är viktig för barns utveckling och lärande samt genomsyrar hela förskolans verksamhet. I leken tränar barnet alla sina färdigheter, bearbetar upplevelser, testar tankemodeller, fantiserar och prövar. Leken främjar även social kompetens.

I förskolan får barnen vänner, här finns också spännande material som berikar leken. Genom leken sporras barnens fantasi, inlevelse, kommunikation och symboliskt tänkande. Det bidrar till förmågan att samarbeta och lösa problem.

Pedagogisk dokumentation

Vi vill synliggöra barnens intressen, erfarenheter och behov. Det gör vi genom ett utforskande och processinriktat arbetssätt. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation och reflektion som ett redskap.

Särskilt stöd och behov

Vi arbetar för att göra vår förskolemiljö tillgänglig för alla barn. Vi utformar den pedagogiska verksamheten utifrån barnen behov.

Mer om oss

Förskolan Bällstaågatan 62 är en av fem förskolor i förskoleområde 2. Området innefattar även förskolorna 

  • Ankarstocksvägen 12–14
  • Dartanjangs Gata 3
  • Pippi Långstrumps Gata 12
  • Pippi Långstrumps Gata 14.

Vi arbetar efter Bromma stadsdelsförvaltnings handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor. Vi gör medvetna val gällande produkter som exempelvis rengöringsprodukter, hygienartiklar och lekmaterial. Vi källsorterar. 

Hitta hit

Uppdaterad