Förskolan Bägersta gård. Grön träpanelfasad på förskolan som vilar i en träddunge.

Visningar: Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan.

Förskolan Bägersta gård

Bägerstavägen 41

I förskolan formas framtiden! Utgångspunkten för vår verksamhet är att den för alla barn ska vara trygg, lekfull och lärorikt utvecklande. Vi erbjuder barnen en omväxlande och genomtänkt pedagogisk miljö såväl inom- som utomhus.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
3,1
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga i vår förskola och miljön ska stimulera och inspirera barns nyfikenhet och lust att lära.

Vi arbetar för att skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen. Genom trygghet och glädje främjar vi barns utveckling och lärande. Vi skapar därför lugna oaser för barnen där vi avsätter tid för lek och fantasi.

Vi har under de senaste åren fokuserat på språk, matematik och jämlikhet.

Innemiljön erbjuder många möjligheter till aktivitet såsom att måla, bygga och konstruera. Hemvrår inbjuder till rollekar.

Leken, ett nära samspel mellan barn och pedagog, utvecklar social kompetens och ökar barnens inflytande över sin vardag.

Sagoskog och språkrum ger barnen möjlighet till att bli mer språkmedvetna.

Skapande, bygg- och konstruktionslek utvecklar matematiskt tänkande.

Vi arbetar med portfolio för att ge barnet möjlighet att se sitt eget lärande och sin utveckling. Varje barn har en egen pärm där barnets teckningar, fotografier och alster samlas.

Föräldramöten och vår årliga enkät ger dig som vårdnadshavare möjlighet till insyn och inflytande.

Inne- och utemiljö

Vår förskola ligger vid en naturskön park, där vi ofta går på upptäcktsfärd!

Vi har en stor härlig gård uppdelad för stora och små barn.

På gården finns en kompisgunga, klätterställning, stockar att klättra på, sandlåda och öppna ytor där vi bland annat leker traditionella ringlekar och rörelselekar.

Det finns pilkojor, hus att leka affär i och annat roligt!

På gården finns också rutschkanor och gungleksaker.

Kost och måltider

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning satsar på bra mat och goda måltidsvanor inom våra förskolor då vi vet att det främjar en hälsosam och positiv hälsoutveckling för barnen.

Mål och vision

Utgångspunkten för vår verksamhet är att den för alla barn ska vara trygg, lekfull och lärorikt utvecklande. Vi erbjuder barnen en omväxlande och genomtänkt pedagogisk miljö såväl inom- som utomhus.

Enskede Gårds förskolor är en kommunal verksamhet och verksamheten utgår från förskolans läroplan. Det innebär att vår verksamhet präglas av ett arbetssätt i vilket fostran och lärande bildar en pedagogisk helhet. Därigenom ges barnen möjlighet till grundläggandet av ett livslångt lärande och en allsidig utveckling.

Övrigt

Visningsdatum

Kontakta biträdande rektor Maria Hällgren 08-508 14 078 för att boka visning.

Visningar: Med anledning av covid-19 har vi just nu inga visningar av förskolan.

Hitta hit

Uppdaterad