Lummig gård med figurer att klättra på framför ett enplanshus.

Förskolan Äventyret

Söderberga gårdsväg 21 A

Visa på karta

Välkommen till förskolan Äventyret som ingår i enheten Råcksta förskolor. Äventyret har tre baser. En bas för 1–3 åringar, Sydpolen, och två baser för 2–5 åringar, Kompassen och Nordpolen. Förskolan har en egen stor och inbjudande gård.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
75
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
50 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Utbildningen i förskolan är en helhet där lek, lärande och omsorg går hand i hand. Förskolans ständiga utvärderingsfråga är: Hur blev det för barnen? Utifrån det utvecklar vi verksamheten för att möta upp barnens olika behov.

Vi tror på vikten av att hitta arbetssätt som passar just ditt barn, med fokus på socialt-emotionellt och materiellt lärande. Barnen behöver ha, för att ta del av utbildningen, goda sociala relationer till både vuxna och barn. De behöver känna trygghet för att vilja utforska och ta del av undervisningen samt göra egna val. Barnen ska kunna dela in sig i mindre grupper tillsammans med de vuxna och få möjlighet att göra egna val.

Fokus i alla aktiviteter är lek, lärande och språkutveckling. Förskolorna arbetar med olika teman varje år. Råcksta förskolor ingår år 2021–2024 i FoU:s (Forskning och Utveckling) program "Hållbar förskola" och vi har valt att starta upp med begreppen hållbarhet, inkludering och delaktighet.

Råcksta förskolors ledord är: Demokrati, kvalitet, kompetens, delaktighet och ansvar. Barnen ska lämna förskoletiden med fina minnen och en tro på sig själva som kompetenta medborgare som har möjlighet att påverka och förändra."

Varje fredag har vi en gemensam rörelseaktivitet, till exempel dans, hinderbana eller liknade då förskolan ingår i nätverket ”Fredagsfys Sverige”. Varje vecka publicerar förskolorna lärloggar på Skolplattformen där du som vårdnadshavare får information om vad ditt barns grupp har arbetat med under veckan.

Inne- och utemiljö

Förskolans miljöer är inbjudande, det ska vara roligt för barnen att komma till förskolan. Inomhusmiljön är uppbyggd för att bjuda in till bland annat lek, skapande, konstruktion, dans, och bokläsning. Utomhus är fokus på rörelse och lek samt stationer med till exempel målning, bygglek, dans med mera. Närmiljön är spännande att besöka och används ofta i undervisningen. Miljöerna i förskolan är viktiga och utvecklas och förändras tillsammans med barnen utifrån de behov och intressen som finns.

Kost och måltider

Förskolan har ett eget kök där all mat lagas på plats. Vi serverar minst 50 procent klimatsmart och ekologisk mat. Eftersom förskolan är med i nätverket ”Fredagsfys Sverige, en sockersmart förskola” i samverkan med Hälsofrämjandet, minskar vi innehållet av socker i måltiderna. Förskolorna följer riktlinjerna från Livsmedelsverket som finns i foldern ”Bra mat i förskolan”. På Skolplattformen publiceras varje vecka förskolans matsedel.

Mål och vision

Råcksta förskolors gemensamma vision är:

Barnen i Råcksta förskolor deltar i en utbildning där lek, lärande och omsorg går hand i hand. De vuxna arbetar gemensamt för att skapa meningsfulla dagar med fokus på uppdraget så som det beskrivs i Läroplan för förskola. Barnen tar med sig känslan av att de är värdefulla och äger förmågan att vara delaktiga i ett sammanhang.

Mer om oss

Vi hoppas att du har blivit nyfiken på vår förskola. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ha mer information.

Hitta hit

Uppdaterad