Förskolan Äventyret – Åsögatan 179

Åsögatan 179

Välkommen till Förskolan Äventyret . Förskolan är en nystartad liten och personlig förskola med plats för 30 barn i åldern 1 till 5 år. Förskolan har ljusa, fina lokaler och ligger lugnt beläget vid Åsöberget på Södermalm med närhet till fina parker.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
30
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
34 %
Webbplats
http://www.widmansforskolor.se/

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi där det kompetenta barnet står i centrum för utbildningen.

Glädje, trygghet och respekt för individen och miljön präglar utbildningen. Alla möten som sker på förskolan är välkomnande och tillåtande med stor respekt för individen och dess omgivning.

Vi arbetar mycket med sagor och berättande för att utveckla språket och fantasin.

Vi tror på tanken att genom glädjen och tryggheten sker lärandet och utvecklingen.

Vi organiserar oss därför så att vi kan dela in barnen i små grupper så att alla barn får möjlighet att bli lyssnade till, känna sig trygga och bekräftade.

Förskolan har ett projektinriktat arbetssätt som utgår från barnens frågor och intressen. Det betyder att vi fördjupar oss i barnens frågor och är genuint intresserade av att forska och ta reda på fakta tillsammans med barnen.

Inne- och utemiljö

Förskolan har fina ljusa lokaler som är inredda på ett kreativt och tillgängligt sätt .

Den pedagogiska miljön inspirerar till utforskande , experimenterande lek och lärande.

Förskolan erbjuder ett rikt utbud av olika typer av skapande material, lekmaterial och möjlighet till vila och lugn och ro.

Kost och måltider

Förskolan serverar frukost, lunch och mellanmål.

Maten som serveras är god och till stor del lagad från grunden på ekologiska råvaror.

Vi tycker att måltiderna är viktiga, därför dukar vi fint och låter måltiden vara en härlig stund tillsammans där barn och vuxna möts runt bordet och äter tillsammans.

Mål och vision

Förskolan är en rolig, trygg och lärande plats att vara på . Varje individ ges utrymme och stöd och uppmuntran att växa och utvecklas.

Förskolan är en glädjefylld plats där barn och vuxna trivs.

Vi vill att tiden på förskolan skall vara ett äventyr ,där barn och vuxna är med om spännande och roliga saker som skapar minnen för livet.

Vi arbetar med den pedagogiska miljön så att den inspirerar och utmanar barn och vuxnas kreativitet och fantasi.

Vi lägger stor tonvikt vid de estetiska uttrycksätten därför finns det ett rikt utbud av material som finns tillgängligt för barnen.

Delaktighet är ett centralt begrepp i utbildningen och genomsyrar förhållningssättet i arbetssättet för att skapa meningsfullhet och känsla av förståelse och gemenskap.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att utvärdera och utveckla verksamheten.

Hitta hit

Uppdaterad