ok

Förskolan Astronauterna

Multrågatan 34

Vår verksamhet genomsyras av Reggio Emilia filosofin som bygger på det kompetenta barnet och en aldrig sinande källa att tillgodose barnens kunskapstörst. Våra pedagoger är medforskare och miljön är den tredje pedagogen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
14
Antal barn per årsarbetare
4,67
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.underbara.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Välkommen till oss Astronauterna, den lilla förskolan i Råcksta. Vi arbetar projektinriktat där barnens frågor och undersökande står i centrum. Genom att vara medforskande och närvarande pedagoger är vi lyhörda och nyfikna inför barnens tankar, frågor och funderingar kring både stort som smått. Att arbeta med olika projekt ger oss pedagoger möjlighet att fånga upp barnens intressen och gör det möjligt för barnen att påverka sitt lärande och sin utveckling på förskolan. Ett projekt kan pågå under en dag, en vecka eller en hel termin beroende på barnens intresse. För oss är det inte slutprodukten som är viktig utan processen och vägen dit. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärprocesser. Tillsammans med barnen reflekterar och tänker vi kring dokumentationen och lärprocesserna för att kunna utmana oss vidare. Dokumentationen och reflektionerna kring den ligger även till grund av vidareutvecklingen av verksamheten.

Inne- och utemiljö

Vi ser miljön som den tredje pedagogen, vår inomhusmiljö är i ständig förändring och utgår helt från den aktuella barngruppens behov och intressen. Innemiljön skapas av stationer som drama och rörelse, ateljé, bygg och konstruktion, matematik/naturvetenskap och språk. Stationerna är kopplade till vår läroplans mål samt anpassade utifrån ålder och intressen.

Utemiljön består av vår hempark som är precis utanför förskolan, närområdet med vacker och spännande skog, parklekar samt lekparker.

Kost och måltider

För oss är måltiderna viktiga, därför serverar vi ekologiskt, kravmärkt, och säsongsbaserad mat i så stor utsträckning som möjligt. Varje dag dukas maten upp på en buffé där barnen kan servera sig själva. Vi ser måltiden som en möjlighet att reflektera kring vad som hänt på förskolan under förmiddagen men också att barnen får berätta om något som de känner är viktigt.

Frukost 7:15–7:45

Lunch cirka 11:00–11:30

Mellanmål cirka 14:00–14:30

Frukt erbjuds både på förmiddagen och eftermiddagen.

Mål och vision

Förskolan Astronauterna följer Läroplanen för förskolan, FN:s Barnkonvention och Stockholms stads riktlinjer för barnomsorg. Pedagogerna arbetar Reggio Emilia-inspirerat, där vi ser våra barn som kompetenta med en inneboende drivkraft att utforska världen, leka och lära utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

Vi tror på en trygg verksamhet där barnen i mindre grupper får möjlighet att leka och lära samt växa och utvecklas tillsammans med varandra och pedagogerna. Den lilla barngruppen och vårt projekterande arbetssätt ger barnen möjlighet att få vara med och påverka hur dagen och verksamheten ser ut. Vi reflekterar kring vad vi gjort på förskolan under dagen, dessa reflektioner används tillsammans för att vidareutveckla projektet, miljön på förskolan och verksamheten. Varje barn är unikt och ska få möjlighet att genom sina sinnen utforska, formulera frågor samt söka svar kring sin omvärld. Tillsammans skapar vi läroprocesser och en grund för ett livslångt lärande.

Särskilt stöd och behov

Vi strävar efter att alla barnen oavsett förutsättningar ska få en meningsfull och lärorik dag på förskolan. Vi anpassar vår verksamhet så att miljön finns tillgänglig för alla barn och att alla barn kan bli sitt bästa jag varje dag.

Mer om oss

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Förskolan har föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att du som förälder är med ditt barn i tre dagar mellan cirka 09.00–15.00 i förskolans alla aktiviteter och rutiner.

Hitta hit

Uppdaterad