ok

Förskolan Årstagården

Bolmensvägen 26–28

Visa på karta

Vi ingår i KulTurKrabaten Förskolor AB och finns relativt nära Gullmarsplan och är en av Stockholms äldsta förskolor, med två egna gårdar. Byggnaden är kulturmärkt och för tankarna till en engelsk herrgård med stora ljusa fönster åt alla väderstreck.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Fristående
Antal barn
50
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel legitimerade förskollärare
31 %
Webbplats
https://kulturkrabaten.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I KulTurKrabaten integrerar vi naturvetenskap med en humanistisk bildning. Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet och initiativ och ge barnen glädjefulla förskoledagar där allt lärande ska vara lustfyllt med rörelselekar, sång, dans och musik.

Det engelska språket introduceras genom sånger och bilder. De lite äldre barnen umgås och övar under lekfulla former språket tillsammans med vår engelskalärare.

Vi lägger stor vikt vid att barnen ska få uppleva med alla sina sinnen.

Barnkultur definierar vi som, kultur för, med och av barn. Aktiviteterna är bland annat högläsning, sång, dans, barnyoga och skapande. Evenemangen kan vara teater, film, dans, utställningar och konsert. Barnens upplevelser bearbetas i temaarbeten, för att hos barnet kunna förankras som kunskap.

Inne- och utemiljö

”Hitta Ut med Rut” är vår egen naturskola. Myran Rut följer med barnen på upptäckt i våra fina naturomgivningar kring Årstaviken. Vår naturskola har bland annat. inspirerats av Friluftsfrämjandet.

Våra härliga förskolegårdar är en plats där barnens tillvaro fylls av skaparkraft. De naturliga gårdarna uppmuntrar till utvecklande gemensamma aktiviteter och roliga lekar. Barnen ges utrymme att upptäcka och utforska och få positiva lekupplevelser tillsammans.

Kost och måltider

Förskolan har egen kokerska och eget uppvärmningskök. Vi arbetar utifrån Stockholm stads riktlinjer om hållbar utveckling.

Mål och vision

Nyfikenhet är nyckeln till kunskap!

I KulTurKrabaten är målet att förskolan ska ge barnen en glad barndom, där varje barn får med sig något glädjebetonat och meningsfullt varje dag. Vi vill väcka barnets eget initiativ och nyfikenhet, att med leken som grund skapa glädje, samspel och utveckling.

I förskolornas verksamheter prioriterar vi kultur, natur lek, barnyoga, språk och matematik. Välkomna!

Mer om oss

Vi arbetar för att förbereda barnet för omvärldens ibland mer osäkra värld, till exempel genom Hitta - Vilse, en överlevnadsutbildning för de lite äldre barnen, som ger barnen kunskap om hur man gör om man råkar gå vilse.

Huvudsakliga styrdokument för verksamheten är:

  • Skollagen
  • Socialtjänstlagen
  • Läroplan för förskolan, Lpfö 18
  • Skolverkets allmänna råd för förskolan
  • Verksamhetsplan för Kulturkrabaten
  • Kulturkrabatens verksamhet är inspirerad av Friluftsfrämjandet
  • Barnkonventionen.

Hitta hit

Uppdaterad