Stor gård med träd och bänkar. I förgrunden skymtar lekredskap. I bakgrunden förskolebyggnaden.

Förskolan Aprikos

Aprikosgatan 64

Visa på karta

Välkomna till Förskolan Aprikos i Hässelby som ingår i Maltesholms förskolor. Förskolan ligger i Hässelby strand, nära parker och fina naturområden. Förskolegården bjuder in till många olika aktiviteter och möjlighet att kunna utmanas.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
28
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
60 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Maltesholms förskolor erbjuder en mångsidig, stimulerande, rolig och trygg miljö som ger barnen möjlighet att leka och upptäcka nya kunskaper och erfarenheter. På förskolan Aprikos får barnen utveckla sitt tänkande i matematik, naturvetenskap och digital teknik. Vi arbetar bland annat med experiment från olika ämnesområden så som vatten, ljus och ljud. På så sätt ökar vi barnens nyfikenhet, intresse och deras förståelse för naturvetenskap.

Även språk, både svenska och modersmål, är viktigt hos oss och vi arbetar aktivt för att skapa en miljö där barnens språkliga och kommunikativa förmåga utvecklas.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i ett enplanshus. Inomhusmiljön erbjuder många olika rum att kunna dela upp sig i. Här erbjuds ett variationsrikt urval av material med mycket skapande- och pedagogiskt material.

Gården är rolig och utmanande för barnen där vi vistas dagligen, hur länge varierar beroende på vädret. På gården tillåts barnen att klättra, springa, hoppa och utmana sin kropp. Vi besöker även parker och andra naturområden i vår närmiljö. 

Kost och måltider

På förskolan finns en kock som lagar nyttig och varierad mat från grunden. Vi serveras frukost, lunch och mellanmål, samt frukt mellan måltiderna, varje dag. Måltiderna är en integrerad del i det pedagogiska arbetet och bidrar till goda och hälsosamma matvanor. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer och använder ekologiska produkter i stor utsträckning.

Mål och vision

Aprikos är precis som samtliga förskolor i Maltesholms förskolor en HBTQI-certifierad förskola. Här arbetar vi mot vår gemensamma vision:

”Maltesholms förskolor ska vara en trygg, inkluderande och demokratisk mötesplats för alla där lärande och omsorg genomsyrar verksamheten. Vi bemöter alla med ett öppet, könsneutralt och välkomnande sätt, med respekt och utan förutfattade meningar.”

Detta innebär även att Maltesholms förskolor arbetar för:  

  • en trygg arbetsmiljö.
  • att vi innehar ett inkluderande bemötande.
  • att vi bemöter alla (barn, vårdnadshavare, kollegor och besökare) med respekt, där alla utifrån sina olikheter är välkomna i vår verksamhet.
  • att alla oss i Maltesholms förskolor ska känna sig inkluderade och välkomna. 

För oss är omsorgen lika viktig som lärandet. Vi vet att barn lär sig hela dagen, i alla situationer. Vi har ett demokratiskt förhållningssätt på förskolan, vilket utvecklar barnens empatiska förmåga och förståelsen för alla människors lika värde.

Mer om oss

Förskolan ingår i Maltesholms förskoleenhet och har 2 avdelningar Ekorren som är för barn mellan 1 och 3 år samt Solen/Månen för barn mellan 3 och 5 år.

Vi erbjuder möjlighet att delta på föräldramöte under höstterminen samt utvecklingssamtal under höst- och vårtermin då vi samtalar om just ditt barn, dess intressen och utveckling.

Hitta hit

Uppdaterad