Stor snötäckt gård, med plats för pulkabacke, lekredskap, höga frostnupna träd och bänkar. Förskolan på gården har stora fönster och en rymlig altan.

Förskolan Aprikos

Aprikosgatan 64

Visa på karta

Välkomna till förskolan Aprikos! Förskolan ligger i Hässelby strand, nära parker och fantastiska naturområden. Här finns en stimulerande, rolig och trygg miljö där barnen ges möjlighet att utveckla nya kunskaper och erfarenheter.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
44
Antal barn per årsarbetare
4,7
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår vision är "Malterholms förskolor är din bästa start i livet". Vi erbjuder en mångsidig, stimulerande, rolig och trygg miljö som ger barnen möjlighet att leka och utveckla nya kunskaper och erfarenheter. Vi stöttar barnens lärande efter deras behov och förutsättningar samt deras intressen.

På förskolan Aprikos ger vi barnen möjlighet att utveckla sitt tänkande i matematik, naturvetenskap och digital teknik. Det är områden vi prioriterar. Vi arbetar bland annat med experiment från olika ämnesområden så som vatten, ljus och ljud. På sätt ökar vi barnens nyfikenhet, intresse och deras förståelse för för naturvetenskap. I vår verksamhet använder vi oss av digital teknik i form av bland annat lärplatta, dator, kamera och projektor. Vi ser digital teknik som ett pedagogiskt verktyg, och barnen är aktiva när de skapar och undersöker med dessa.

Även språk, både svenska och modersmål, tillhör våra prioriterade områden. Vi arbetar mycket aktivt för skapa en miljö där barnens språkliga och kommunikativa förmåga ökar.

Inne- och utemiljö

Förskolan består av tre avdelningar i ett enplanshus, vilket skapar en trevlig atmosfär med nära relationer mellan barn, personal och föräldrar. Adelningarna är Vitsippan för barn 1–3 år, samt Blåsippan och Tussilago för barn 3–5 år.

Vi är utomhus en stund varje dag. Vår stora gård inbjuder till upptäckande och utforskande på många olika sätt. Här kan barnen klättra, springa, hoppa och utmana sin kropp. Vi går ofta även iväg till parker och andra spännande naturområden i vår närmiljö.

Kost och måltider

Förskolan har egen kock som tillagar maten. Maten är nyttig och varierad. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål, samt frukt mellan måltiderna, varje dag. En del av maten är ekologisk och vi följer Livsmedelsverkets råd ” Bra mat i förskolan”.

Mål och vision

Utifrån devisen "Din bästa start i livet" arbetar förskolan Aprikos för att tillsammans med vårdnadshavare lägga grunden för barnens livslånga lärande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten är lärorik, kreativ, fantasiskapande och ger barnen möjligheter att utveckla nya kunskaper och erfarenheter tillsammans.

Mer om oss

Alla barn på vår förskola kan ta del av en professionell kulturaktivitet varje termin, det kan röra sig om teater, dramapedagoger som kommer till förskolan eller en konsert med levande musik.

En gång per termin har vi en hälsovecka då maten och röselsen för att sätta fokus på mat och rörelse. Veckan är mycket uppskattat av barnen och målet är att värna om hälsa och välbefinannde.

Övrigt

Du som ska välja förskola är välkommen att besöka oss! Ring gärna och boka en tid för att se våra lokaler och få en kort presentation av vår verksamhet.

Hitta hit

Uppdaterad