Förskolegård, lekplats, röda hus, träd.

Förskolan Äppelvikstorget

Nyängsvägen 1

Visa på karta

Huvudman för verksamheten är Förskolan Äppelvikstorget Ekonomisk förening. Förskolan ligger i ett vackert villaområde i Äppelviken. Vi har 50 barn inskrivna, en småbarnsavdelning med 14 barn 1-3 år och två syskonavdelningar med vardera 18 barn 3-6.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
50
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %
Webbplats
http://www.forskolanappelvikstorget.com/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår verksamhet följer "Nya läroplanen Lpfö 98 " och genomsyras av den svenska traditionella förskolepedagogiken med mycket utomhusvistelse.Vår pedagogik präglas av att alla barn ska känna trygghet och visa medkänsla för varandra. All vår verksamhet utgår ifrån varje barns förmåga och intresse. Vi vill locka fram dess resurser, nyfikenhet och kreativitet.


Inne- och utemiljö

Vi har en stor kuperad gård med lekstuga, stall och varierat lekmaterial.


Kost och måltider

Vi har eget kök med kock och äter ekologiskt.


Mål och vision

Olika former av dokumentation som intervjuer, observationer, portfolio väggdokumentationer, pedagogik- metodikväggar, bildspel och utvärdering ger kunskap om förutsättningar för barnens utveckling och lärande i verksamheten. I all verksamhet vi planerar och utvärderar ska vi fundera kring hur vi följer upp arbetet med barnet/barnen. När vi har veckoplanering följer vi upp vårt tema/projekt, barnens intressen och utveckling. De "svaren" ligger till grund för nästa veckas planering. Dessa uppföljningsfrågor gör det tydligt att formulera Delmålsresultatet och Verksamhetsberättelsen. Vid terminsskifte gör ett Delmålsresultat som ska beskriva vad vi gjort och vad barnen lärt sig. Vi beskriver också hur vi arbetat och gjort anpassningar för att kunna göra utvecklingen möjlig. Varje vår använder vi oss av Stockholm stads Kvalitetsindikator.


Mer om oss

Vi arbetar efter vår värdegrund med mycket fokus på respekt, tolerans och empati "KOMPISSOLEN". Vi arbetar med de äldre barnen i åldersindelade grupper.

För mer information hänvisar vi till vår hemsida


Hitta hit

Uppdaterad