Solig gård framför ett enplanshus, lekredskap och sandlåda.

Förskolan Äppelgården

Beata Sparres gränd 22

Välkommen till förskolan Äppelgården! Förskolan ingår i Loviselund förskoleenhet och är indelad i fyra avdelningar, två för yngre barn och två för äldre.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
64
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi erbjuder en verksamhet som vilar på en demokratisk grund och där barnet är i centrum. Barnens nyfikenhet och förmåga till ansvar uppmuntras och olikheter, erfarenheter och kompetenser tas till vara.

Förskolan använder sig av ett språkutvecklande arbetssätt under hela förskoledagen. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation och reflekterar kring vårt arbetssätt med syfte att utveckla verksamheten.

Hos oss har barnen möjlighet att utveckla sin kommunikativa, språkliga såväl som matematiska förmåga. Barnen får använda sig av andra uttrycksformer som lek, bild, sång, musik och drama. Vi ser barnens och vårdnadshavarnas olika erfarenheter som en tillgång. Vi erbjuder en verksamhet där barnen får utveckla sin förmåga att arbeta, vilket skapar förståelse för olikhet och allas lika värde. Vi dokumenterar det barnen gör, så att det blir synligt vad och hur barnen lär sig. Dokumentationer används för reflektioner tillsammans med barnen. Vi har egna specialpedagoger anställda på enheten.

Inne- och utemiljö

Varje dag är barnen ute på vår gård eller på utflykter i närområden, där barnen leker, klättrar, springer, experimenterar och så vidare. På vintern tar vi fram pulkor, stjärtlappar, experimenterar med snö och is. Under dagen erbjuds barnen olika aktiviteter som till exempel måla i ateljén, vattenlek, sångsamling, bygglek och så vidare.

Kost och måltider

Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer när det gäller bra mat i förskolan. På Äppelgården tillagas all mat lagas från grunden av förskolans kock. Cirka 40 procent av alla inköpta livsmedel är ekologiska. Om ett barn är allergiskt eller har behov av annan kost behöver förskolan ha ett skriftligt underlag från vårdnadshavare.

Mål och vision

Vi jobbar temainriktat enligt förskolans läroplan. Teman utvecklas utifrån barnens intressen. Vi arbetar medvetet med förskolans värdegrund genom att alla barn och vuxna ska känna sig trygga i verksamheten och vi tar hänsyn till samtliga diskrimineringsgrunder. Vi arbetar kontinuerligt med tillitsfulla relationer och diskuterar barnens rättigheter tillsammans med barnen. Vi använder verktyg och strategier för inkludering av barn i behov av särskilt stöd i verksamheten.

Barnen arbetar på olika sätt med varierat material under dagen. Pedagoger deltar i utbildningar i naturvetenskap och teknik (NTA) utbildningar kring teman vatten, ljud, ljus och luft för att på bästa sätt kunna möta barnens funderingar.

Hitta hit

Uppdaterad