Närbild på glatt barn i klätterställning.

Förskolan Ankaret

Vikstensvägen 28

Visa på karta

Välkommen till Ankarets förskola. Vi har fyra avdelningar. Förskolan ligger i direkt anslutning till Nackareservatet och vi har en stor gård med plats för lek och rörelse.Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
66
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel legitimerade förskollärare
49 %

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp.

Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld.

Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi, humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Vi arbetar projektinriktat och försöker hitta det som barnen intresserar sig för utifrån de styrdokument vi använder i vår verksamhet.

Inne- och utemiljö

Förskolan ligger i direkt anslutning till Nackareservatet och vi har en stor och fin gård med plats för lek och rörelse.

Kost och måltider

All mat som serveras tillagas av vår egen kock i Kärrtorp och levereras varje dag till oss från förskolan Vintergatan. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra måltider i förskolan". Maten som serveras är god, näringsriktig och säker i enlighet med Stockholms stads matstrategi . Vi har en sockerpolicy samt specialkostpolicy och vi följer stadens vägledning för kemikaliesmart förskola. Under 2020 serverade vi i genomsnitt 65 procent ekologisk mat.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid. Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Mer om oss

Vi har föräldraaktiv introduktion som bygger på att föräldern är med under några dagar tillsammans med sitt barn. Personalen förbereder och planerar roliga aktiviteter i nära relation till barnen så att positiva möten sker mellan barnen och mellan personal och barn.

Övrigt

Visning av förskolan

Följande datum klockan 09.15–10.00 är du välkommen på en visning av förskolan. Visningen är för alla intresserade vårdnadshavare. Vi samlas på gården, kom gärna fem minuter innan.

  • 9 februari
  • 19 mars
  • 14 maj

Hitta hit

Uppdaterad