Ängsknarrens gård

Förskolan Ängsknarren

Kristinebergsvägen 44

Välkommen till förskolan Ängsknarren. På Ängsknarren två avdelningar för de yngre barnen och en för de äldre. Förskolan ligger i lugnt bostadsområde i närheten av Thorildsplan. Glädje, trygghet och ett lustfyllt lärande genomsyrar vår verksamhet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
43
Antal barn per årsarbetare
5,4
Andel legitimerade förskollärare
23 %
Webbplats
https://www.facebook.com/angsknarren.kungsholmen

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår förskola har en värdegrund som bygger på ett demokratisk förhållnings- och arbetssätt där empati, glädje, nyfikenhet, hänsyn och respekt utgör hörnstenarna. Utforskande förhållningssätt, nyfikenhet och lust att lära grunden i den pedagogiska verksamheten.

Vår verksamhet grundar sig på läroplanen för förskolan, Kungsholmens pedagogiska ställningstaganden (gällande människosyn, kunskapssyn, pedagogisk dokumentation, pedagogiska miljöer och utforskande förhållningssätt), vår verksamhetsplan, likabehandlingsplan och Förenta Nationernas barnkonvention. Vi hämtar även mycket inspiration från Reggio Emilia-filosofin, främst gällande barnsyn och tankar om barns kompetens och det projektinriktade arbetssättet. Omvärldsbevakning är ett naturligt inslag i vår verksamhet.

I våra förskolors lärandemiljöer, med plats för lek, socialt samspel, utforskande och skapande och där även digitala verktyg och medier är viktiga inslag, blir barnens lärande mångsidigt och sammanhängande. Vi vill tillsammans med barnen erövra alla de möjligheter de digitala verktygen erbjuder och vi använder oss av datorer, läsplattor och projektorer både i den dagliga verksamheten och i projektarbeten.

Inne- och utemiljö

Vi har en inspirerande lekmiljö på vår gård som lockar till olika sorters lekar. Vi erbjuder olika aktiviteter på gården där barnen spännande aktiviteter där barnen möter varandra och goda relationer skapas och bibehålls. Vi går ofta iväg från gården och utforskar vår närmiljö samt tar oss ofta längre bort med buss och tunnelbana. Vår innemiljö är tydlig tillgänglig så att barnen lätt ska kunna hitta i den samt inspireras till att leka, skapa, experimentera, samarbeta och lära av varandra.

Kost och måltider

För oss är det viktigt att barnen får bra energi varje dag. Därför är maten på Ängsknarren till stor del ekologisk och två gånger i veckan serveras vegetarisk lunch.

Mål och vision

På Ängsknarren, som är en av Kungsholmens kommunala förskolor, får barnen en bra miljö ute och inne och ett tryggt bemötande. Hos oss kan ditt barn vara nära sin kända miljö och sitt närområde. Vi använder oss av hela stadens utbud av parker, museum och bibliotek, men har också en egen trygg och lugn gård där barnen leker varje dag.

Barnen på Ängsknarren har stort inflytande över verksamheten, bland annat genom våra barnråd. Vi arbetar aktivt med barnkonventionen och tar emot studiebesök från olika länder. För oss i Stockholms stad är trygghet, kvalitet och ett inkluderande bemötande en självklarhet och vi som arbetar med barnen samverkar, för att möta ditt barns behov på bästa möjliga sätt.

Kungsholmens kommunala förskolor tillhör Stockholms stad. Varje förskola är unik men vi delar samma pedagogiska bas i att vara nära barnen i en trygg miljö med lärande aktiviteter. Vi har haft förskoleverksamhet i över hundra år och har utvecklat förskolorna i takt med de behov som finns. Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla personalens kompetens och förskolornas miljöer.

Mer om oss

Om ni är nyfikna och vill veta mer om vår verksamhet är ni välkomna till vår föräldravisning som vi har första fredagen i månaden, klockan 09.15. Kontakta oss på telefon 08-508 08 607 för att anmäla er.

Hitta hit

Uppdaterad